Učitavanje Paragraph i Character formatiranja za tekst u Photoshop CS6

Jedna od mnogih novina u Adobe Photoshop CS6 su Character i Paragraph Styles paneli koji omogućavaju kreiranje stilova formatiranja za tekst. Osim kreiranja stilova koje možete koristiti da na brzinu formatirate tekst, Photoshop omogućava i učitavanje ili preuzimanje kreiranih stilova iz nekog drugog sačuvanog dokumenta u PSD ili PSB formatu. Opcija učitavanja stilova može da Vam uštedi vreme jer možete kreirati dokumenat sa stilovima formatiranja teksta za specifičan projekat ili određenog klijenta i učitati ih u bilo koji otvoreni dokumenat kad god Vam zatrebaju.

Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561

Kreirajte Paragraph i Character stilove formatiranja
Prvi korak u ovom procesu je da kreirate stilove za tekst. Pokrenite Photoshop i prikažite Character i Paragraph Styles panele iz Type > Panels > Character/Paragraph Styles Panel ili iz Window menija. Stilove koje planirate da koristite više puta možete kreirati u novom praznom dokumentu što bih Vam ja i preporučio.
Prvi korak je kreiranje Paragraph i Character stilova za tekst
Prvi korak je kreiranje Paragraph i Character stilova za tekst

Sačuvajte dokumenat sa stilovima na disku
Sledeći korak je sačuvati dokumenat sa stilovima na disku u PSD ili Large Document Format (PSB) formatu. Nakon kreiranja stilova idite na File > Save As i ovde ću Vam dati još jednu preporuku: kreirajte novi direktorijum kao na primer Photoshop formatiranja za tekst da biste kasnije lako pronalazili te datoteke. Dajte ime datoteci koje ima najviše smisla za Vas kao na primer ime klijenta ili projekta. Još jednom da ponovim sačuvajte datoteku sa stilovima u PSD ili PSB formatu da biste kasnije mogli da ih učitate.
Sačuvajte dokumenat sa stilovima u PSD ili PSB formatu
Sačuvajte dokumenat sa stilovima u PSD ili PSB formatu

Učitajte stilove u otvoreni dokumenat
Kada Vam zatrebaju stilovi za formatiranje teksta prvo se uverite da imate Character i Paragraph Styles panele prikazane na ekranu. Kliknite na Paragraph ili Character panel meni i izaberite Load Character/Paragraph Styles.. Navedite na sačuvanu datoteku sa stilovima, kliknite na nju da je selektujete a zatim kliknite na Load dugme pri dnu Load dijaloga.
Koraci potrebni za učitavanje stilova
Koraci potrebni za učitavanje stilova

Dobićete potvrdu u vidu malog prozorčeta o učitavanju stilova i njihovom broju. Na Paragraph ili Character panelu imena stilova biće prikazana i Vi samo treba da selektujete tekst na koji hoćete da ih primenite a zatim kliknete na ime stila. Za Paragraph formatiranja dovoljno je da imate kursor unutar paragrafa na koji hoćete da primenite dati stil dok je za Character stil potrebno selektovati određeni tekst a zatim kliknuti na Character panelu na ime stila. Jedna napomena da možete učitati samo jedan tip stilova odjednom, ako ste učitavali preko Paragraph panela biće učitani samo stilovi za Paragraph.
Potvrdna poruka o uspešnom učitavanju stilova
Potvrdna poruka o uspešnom učitavanju stilova

Reference:
Photoshop Help / Formatting paragraphs
Photoshop Help / Formatting characters

Produkt korišćen u ovom tutorijalu: Adobe Photoshop CS6 

Популарни постови