GREP obrazac za primenu Character Style na bilo koju Email adresu

Svaki ili skoro svaki dokumenat ima bar po jednu Email adresu. Obično se Email adrese naglašavaju i formatiraju ili stilizuju da bi bile naglašene i uočljive. Postoji jedna opcija u InDesign koja ovaj posao može da automatizuje a to je GREP style koja može da se ugnezdi u Paragraph Style. U ovom postu dobićete obrazac ili kod koji automatski prepoznaju Email adrese i formatira ih pomoću Character Style koji ste Vi odabrali. Da krenemo redom, prvo GREP obrazac. Iskopirajte obrazac ili kod koji je dat ispod:

[-\u\l\d._]+@[-\u\l\d_]+\.[\u\l\d]{2,5}(\.[\u\l]{2,5})?

Za one koji razumeju i mogu da čitaju Engleski link do besplatnog poglavlja sa detaljnim objašnjenjem ovog obrasca ili koda koje je izvod iz knjige Adobe InDesign CS4 Styles: How to Create Better, Faster Text and Layouts.

Kako da koristite GREP obrazac
Da koristite ovaj obrazac prvo kreirajte (ili koristite postojeći) Paragraph Style. Ako ste kreirali novi stil formatiranja paragraf teksta (Paragraph Style) dajte mu ime with GREP da biste lakše pratili uputstvo. Kada Vam se otvori Paragraph Style Options dijalog kliknite na GREP Style da prikažete opcije te kartice.

Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561

Kliknite New GREP Style dugme. Sledeći korak je da kliknte sa desne strane od To Text: i nalepite kod koji ste iskopirali na početku ovog posta. Prilikom nelepljivanja prvo izbrišite \d+ kod koji se automatski pojavljuje u polju za tekst (ili ga prelepite).
Kreiranje GREP stila u Adobe InDesign
Kreiranje GREP stila u Adobe InDesign

Izaberite Character Style da bude primenjen
GREP obrazac ili kod koji ste iskopirali i nalepili će tražiti i pronaći bilo koju Email adresu unutar teksta. Sledeće što treba uraditi je odrediti kako da je formatira kada je prepozna. Da odredite formatiranje prepoznatih Email adresa kliknite na [None] na desnoj strani od Apply Style: i iz padajuće liste odaberite ime stila znakova (Character Style) ili kreirajte novi klikom na New Character Style... Naravno da trebate podesiti i sve ostale opcije stila paragrafa kao što su garnitura slova (Font), veličina slova, stil.... Kao što ste možda primetili na početku posta link vodi do knjige koja je napisana o ovom dijalogu (Paragarph Style Options) tako da bi bilo smešno da zalazim u opcije u ovom kratkom postu.
Izaberite formatiranje za GREP Style
Izaberite formatiranje za GREP Style

Korist od GREP Style
Ako Vam nije potpuno jasno šta ste dobili ovim kreiranjem GREP Style evo kratkog objašnjenja: kada InDesign pronađe i prepozna Email adresu unutar paragaf teksta (GREP kod koji ste iskopirali i nalepili sadrži instrukciju) na koji ste primenili Paragraph Style (with GREP na snimku ispod) u koji je ugnežden GREP Style biće primenjeno formatiranje navedeno kao Character Style za GREP Style automatski tako da Vi ne treba da preduzimate bilo kakvu dodatnu akciju.
GREP Style u akciji
GREP Style u akciji
Referenca:
Quick Tip: Automatic Formatting using GREP Styles in Adobe InDesign

Proizvod korišćen u ovom tutorijalu: Adobe InDesign CS6

Популарни постови