Promeni oblik figure ili okvira u Adobe InDesign

InDesign ima fantastičnu funkciju koja omogućava da na jedan klik promenite oblik figure ili okvira sa slikom, tekstom. Ova komanda se nalazi u Object meniju (Object > Convert Shape > izaberi) ali i na PATHFINDER kartici gde je i vizuelizovano ono što ova funkcija nudi. Da otvorite PATHFINDER karticu ako je nemate prikazanu na desnoj strani ekrana idite na Window > Object & Layout > Pathfinder.
Prikaži PATHFINDER karticu u Adobe InDesign. Kliknite na sliku da je prikažete u punoj veličini.

Kliknite na figure kojoj hoćete da promenite oblik da je selektujete a zatim na neku od ponuđenih opcija u Sekciji Convert Shape na PATHFINDER.
konvertuj oblik figure u Adobe InDesign
Promeni (konvertuj) oblik figure u Adobe InDesign.
Potpuno istu konverziju možete napraviti kada imate okvire sa slikama, čak možete promeniti oblik više okvira odjednom. Kliknite na okvir zatim pritisnite Shift i kliknite na drugi, treći okvir da ih selektujete i na kraju kliknite na neku od ponuđenih opcija u sekciji Convert Shape na PATHFINDER kartici.
Pathfinder kartica u Adobe InDesign
Promeni oblik više okvira za slike odjednom u Adobe InDesign

Популарни постови