Prikaži sve otvorene slike na ekranu u Photoshop i Photoshop Elements

Kada hoćete da prikažete sve slike koje ste otvorili na ekranu odjednom moja sugestija je da prvo pritisnete Tab raster i uklonite kutiju sa alatima i panele sa desne strane kako biste dobili više prostora na ekranu (pritisnite Tab još jednom da ponovo prikažete alate i panele). Kliknite zatim Arrange Documents (Arrange u pse) ikonicu na traci sa opcijama aplikacije i izaberite neku od opcija raspoređivanja slika na ekranu. Ima dosta opcija za raspoređivanje i neke će biti zatamnjene i nedostupne u zavisnosti od broja otvorenih slika. Da se vratite ponovo na normalan pregled kliknite opet na Arrange Documents i izaberite prvu opciju: Consolidate All.

Популарни постови