Dinamička promena veličine četkice u Adobe Photoshop i Photoshop Elements

Kada radite sa bilo kojim alatom u Photoshop ili Photoshop Elements koji koristi četkicu (Clone, Dodge, Burn) koristite ovaj tip da dinamički menjate veličinu četkice: pritisnite Ctrl + Alt, kliknite desnim klikom i povucite na levo da smanjujete ili na desno da povećavate veličinu četkice.


Популарни постови