Ptt kratki tipovi: kreiraj i izbriši radno okruženje (Workspace) u Photoshopu

Photoshop omogućava kreiranje i brisanje radnog okruženja koje je ništa drugo do raspored i položaj alata i paleta na ekranu. Da kreirate svoje radno okruženje prvo podesite položaj kutije sa alatima (opcionalno) zatim odaberite koje kartice (palete) su vidljive na levoj strani ekrana, kliknite na dva trougla u gornjem desnom uglu i izaberite New Workspace.. U New Workspace dijalogu upišite ime za radno okruženje u Name tekst polju i potvrdite preko Save dugmeta. Kada budete hteli da izbrišete sačuvano radno okruženje zapamtite da ne možete obrisati aktivno. Prvo se prebacite na bilo koje drugo okruženje (kliknite na njegovo ime ili ga izaberite iz liste koja se pojavljuje kada kliknete na dva trougla u gornjem desnom uglu) zatim izaberite Delete Workspace.. U Delete Workspace dijalogu izaberite ime radnog okruženja koje hoćete da izbrišete iz Workspace padajuće liste i potvrdite na Delete dugme.

delete_workspace

Популарни постови