Ptt kratki tipovi: automatski prilagodi veličinu slike veličini okvira u InDesign

InDesign omogućava da radite zasebno sa okvirom i slikom unutar okvira. Kada menjate veličinu okvira veličina slike ostaje ista tako da morate naknadno promeniti i veličinu slike ako je to potrebno. Da u isto vreme menjate veličinu okvira i veličinu slike prvo kliknite na okvir sa slikom (pazite da ne kliknete na krug u centru koji se pojavljuje kada navede kursor iznad centra okvira sa slikom jer ćete time selektovati sliku a ne okvir) zatim na traci sa opcijama uključite opciju Auto-Fit u InDesign CS5. Navedite kursor na ivicu okvira da se pretvori u strelicu koja pokazuje u suprotnim pravcima, kliknite i povucite. Držite pritisnut taster Shift da održavate proporcije i taster Alt da vršite promene relativno na centar okvira.

automatsko_uklapanje_slike_u_veličinu_okvira

Популарни постови