Promena veličine stranice u InDesign CS5

U InDesign CS5 možete menjati veličinu individualne stranice (ili više njih odjednom) pomoću Page Tool alata (Shift + P). Prvo prikažite stranicu na ekranu čiju veličinu hoćete da promenite preko Pages panela (Window > Pages ili F12). Kliknite na Pages na desnoj strani ekrana a zatim dva-put na minijaturni prikaz stranice.

prikazi_stranicu_pages
Možete koristiti i tastaturu da se prebacujete na stranice: pritisnite Ctrl + J a zatim u Go to Page dijalogu ukucajte broj stranice na koju hoćete da se prebacite i kliknite OK dugme.

go_to_page_dijalog
Aktivirajte Page Tool alat i kliknite na stranicu kojoj hoćete da promenite veličinu da dobije plavu pozadinu.

Page_tool_select
Da promenite veličinu više stranica odjednom spustite se ili prikažite sledeću stranicu i držite taster Shift dok klikćete na nju Page Tool alatom. Na traci sa opcijama alata imate kontrolu nad povećanjem ili smanjenjem stranice. Prvo preko Reference Point odaberite referentnu tačku.

traka_sa_opcijama
Referentna tačka je popunjena crnom bojom. Kada je referentna tačka recimo na vrhu i ukucate novu vrednost u H (visina) tekst polju biće oduzeto ili dodato na stranicu dole. Recimo da imate kao ja u ovom primeru visinu (H) 440 mm i hoćete da dodate odnosno proširite stranicu na dole jer vam je potreban prostor da prikažete sve što ste isplanirali. Ukucavanjem novog broja 460 mm stranica će biti povećana za 20 mm na dole bez ikakve promene u vrhu stranice. Da je referentna tačka bila na sredini na stranicu bi bilo dodato po 10 mm u vrhu i dnu.
pre_posle
Iz padajuće liste sa desne strane od W i H tekst polja možete izabrati neki od predložaka za veličinu stranice. Preko ikonica za vertikalnu i horizontalnu orijentaciju možete promeniti orijentaciju stranice i u tom slučaju uključite opciju Enable Layout Adjustment da bi tekst polja bila automatski prilagođena novoj orijentaciji stranice. Show Master Page Overlay (pojavljuje se plavi okvir) opcija vam omogućava da prikažete Master stranicu odnosno njenu veličinu i uporedite sa novom ili podesite položaj sadržaja Master stranice. Uključite opciju Objects Move with Page ako menjate vrednosti u X i Y tekst polja.

traka_sa_opcijama2

Популарни постови