Ptt kratki tipovi: Liquify filter u Photoshop Elements

Photoshop elementi imaju Liquify filter kao i Photoshop (pogledajte post Liquify filter) i neću detaljno obrađivati jer jedina razlika je ta što Photoshop Elements imaju manje opcija na desnoj strani ekrana, nemaju alate za zamrzavanje i odmrzavanje piksela Freeze Mask tool i Thaw Mask tool, sve ostalo je potpuno isto. Da otvorite dijalog ovog filtera idite na Filter > Distort > Liquify.

otvori_Liquify_filter_photoshop_elements

Популарни постови