APS kratki tipovi: promenite atribute teksta preko tastature u Ps i pse

Da na brzinu promenite atribute teksta: garnituru slova, stil, veličinu i anti-aliasing metod u Photoshop i Photoshop Elements prvo aktivirajte Type tool (T) alat i kliknite na sloj sa tekstom na LAYERS kartici da dobije plavu pozadinu a zatim pritisnite Enter na tastaturi da obeležite ime garniture slova na traci sa opcijama alata (dobiće plavu pozadinu) ili kliknite u Set the font family polje na traci sa opcijama alata. Počnite da kucate ime garniture slova ili koristite strelice na tastaturi da menjate garnituru slova. Kada završite pritisnite Tab da se prebacite na Font style i opet koristite strelice na tastaturi da promenite stil: Bold, Italic.. Pritisnite opet Tab na tastaturi da se prebacite na Set the font size polje gde možete menjati veličinu slova: pritiskom na strelicu na gore ili dole povećavate i smanjujete veličinu za jednu tačku a kada pritisnete Shift + strelicu za 10 tačaka. Još jednom pritisnite Tab i prebacite se na Set the anti-aliasing method polje i promenite metodu preko strelica na tastaturi. Da se krećete jedno polje unazad pritisnite Shift + Tab na tastaturi.

promenite_atribute_teksta_preko_tastature_u_ps_pse

Популарни постови