Ptt kratki tipovi: kontrola udaljenosti teksta od putanje (Path) u Adobe Illustrator

U Adobe Illustratoru možete kontrolisati udaljenost teksta od putanje (Path).
  1. Kliknite na tekst da ga aktivirate za podešavanja.
  2. Kliknite na Character na traci sa opcijama alata.
  3. Podesite vrednost u Set the baseline shift tekst polju.

kontrolisi_udaljenost_teksta_od_putanje

Популарни постови