Ptt gradienti za Photoshop i Photoshop Elements

Ukupno 24 gradienta za Photoshop i Photoshop Elements pogodni za pozadine i natpise. Preuzimanja preko linka ispod.Gradiente treba prvo raspakovati pomoću bilo kog programa koji može da raspakuje ZIP ili RAR arhivu a zatim iskopirati i nalepiti u Photoshop\Presets\Gradients ili Photoshop Elements\Presets\Gradients direktorijum.

Ptt_gradienti

Gradienti su većinom dvobojni sa prelazom na polovini. Prelaz je u jednoj tački tako da nema tranzicije između boja. Boje od kojih su kreirani gradienti imaju CMYK vrednosti što ne znači da ih ne možete koristiti za kreacije koje postavljate na Internet, uostalom sve boje možete menjati po potrebi.

1. Kliknite na edit gradient
2. Kliknite na gradient stop
3. Kliknite na change color
4. Kliknite na boju u Select stop color, ukucajte vrednosti u tekst polja sa desne strane, kliknite na Color Libraries dugme da otvorite taj dijalog
5. Ili kliknite na boju na Swatches kartici

change_gradient_colors

Moja sugestija je da koristite vođice kada ocrtavate gradiente tako da vam uvek bude prelaz tačno na polovini dokumenta ili selekcije. Postavite vođice na početak i kraj dokumenta ili selekcije, uključite opcije Snap i Snap to > Guides iz View menija. Navedite kursor blizu gornje ili donje vođice, pritisnite i držite Shift na tastaturi, kliknite i povucite do krajnje vođice.

sugestija_kako_ocrtati_gradient

Tastaturske prečice:

naredni gradient: (.)
prethodni gradient (,)
prvi gradient: Shift + (,)
poslednji gradient Shift + (.)

Možete isprobati sve modele ocrtavanja gradienta ali najbplje rezultate ćete dobiti  sa Linear podrazumevanim modelom ocrtavanja gradienta.

Популарни постови