Ubacivanje video sadržaja u InDesign dokumenat


U ovom videu je obrađeno ubacivanje video sadržaja i čuvanje dokumenta na disku kao interaktivni PDF. Osim video sadržaja u interaktivni PDF dokumenat možete ubacivati i zvukovne zapise, muziku, postaviti linkove do sajtova, animacije, odrediti tranziciju PDF stranica.. U ovom konkretnom primeru je ubačen mp4 video snimak a Vi možete ubacivati i Flash videa, SWF, AVI, MOV. Osim ubacivanja i ugrađivanja videa u datoteku možete priključiti video koji je postavljen na Internetu pod uslovom da imate domaćina za taj video i da je Flash kompatibilan.

Osim interaktivnog PDF formata možete koristiti i SWF format za finalnu destinaciju dokumenta koji sadrži video i interaktivne sadržaje.


Популарни постови