Izoštravanje slike pomoću High Pass i kako ova metoda funkcioniše

High Pass filter se obično koristi za izoštravanje slike i verovatno da ste upoznati sa receptom da podesite Radius na 2-3 pixel a zatim primenite Overlay, Soft Light, Hard Light blend model. U većini knjiga i tutorijala naići ćete na objašnjenje da modeli blendovanja iz kontrast grupe u koju spadaju gore spomenuti ignorišu neutralnu sivu koja je dominatna kada primenjujete High Pass filter. Super ali šta zapravo znači ovo ignoriše? To zapravo znači da model blendovanja iz kontrast grupe koji ste primenili neće nimalo uticati na delove slike sa neutralnom sivom bojom, drugim rečima neutralna siva služi kao maska kada se ovo uporedi sa maskama sloja.

high_pass_dialog_neutralna_siva

Izoštravanje pomoću High Pass (Filter > Other > High Pass) radi po principu povećavanja kontrasta pomoću nekog od modela blendovanja za tu svrhu: Overlay, Soft Light, Hard Light, Vivid Light or Linear Light. Ovi modeli blendovanja povećavaju kontrast na kompletnoj površini slike i High Pass služi da automatski otkrije ivice i obeleži ih svetlijom bojom tako da unapred znate koji delovi slike će biti izošterni, ostatak slike će biti popunjen neutralnom sivom koja služi kao maska kada su modeli blendovanja iz kontrast grupe u pitanju. Kada nakon primene High Pass filtera promenite model blendovanja na recimo Overlay, kontrast će biti povećan samo na delovima koji su prethodno obeleženi svetlijom bojom od strane High Pass, delovi koji su obeleženi ili prekriti neutralnom sivom ostaće nepromenjeni. Ovo je i cilj i zadatak izoštravanja slike: da se poveća kontrast po ivicama tako da slika deluje da ima više detalja, odnosno detalji se bolje vide.

Sada kada znate kako funkcioniše ova metoda izoštravanja možete je koristiti bez upotrebe oprobanog recepta od 2-3 pixela Radius. Povucite Radijus klizač i gledajte šta se dešava sa slikom, znate da će biti izoštreni samo delovi koji su obeleženi svetlijom bojom i to vi kontrolišete preko Radijus klizača. Nakon primene High Pass promenite blend model na recimo Overlay ako ste duplirali sloj za primenu ovog filtera.
duplicated_layer_change_blend_mode_to_overlay

Dva-put kliknite na dve strelice sa desne strane od natpisa High Pass ako izoštravate na Smart Object, otvoriće se Blending Options dijalog u kome treba da promenite model blendovanja iz Mode: padajuće liste.

smart_object_edit_filter_blending_mode

Ako izoštravate sliku na Background ili regularnom sloju idite na Edit > Fade High Pass.

Koristite Opacity klizač da smanjite dejstvo filtera odnosno izoštravanja u dijalozima koji su rethodno navedeni ili promenite providnost sloja opet preko Opacity klizača na Layers kartici ako radite na dupliranom sloju.

Популарни постови