Automatske funkcije izoštravanja u Photoshop CS5

Za razliku od prethodnih verzija gde su ove funkcije samo popunjavale ukupan broj filtera dostupnih u Photoshopu u verziji CS5 možete ih koristiti jer su konačno proradile i obavljaju dobar posao. Jedina mana ako je to uopšte mana je da ovi filteri ne prikazuju dijalog u kome vršite podešavanje izoštravanja. Za nekoga je ovo prednost jer su dijalozi izoštravanja u Photoshopu jedni od najkompleksnijih kao na primer Smart Sharpen ili pak prilično zbunjujući kao što je High Pass. Da biste izbegli ove dijaloge ako niste upoznati sa opcijama koje oni nude koristite Sharpen, Sharpen More ili Sharpen Edges filtere. Sva tri prethodno nabrojana filtera su automatska što znači da prilikom prmenjivanja filtera nemate nikakvu kontrolu ali je zato imate nakon primene i to u vidu jednog jedinog klizača: Opacity preko koga možete smanjiti dejstvo filtera ako mislite da je slika previše izoštrena. Preko Opacity klizača samo smanjujete dejstvo filtera ne možete ga povećati, da biste dodatno izoštrili sliku ako nije dovoljna jedna primena filtera, primenite ga još jedanput iz Filter > Sharpen > Sharpen, Sharpen Edges ili More Sharpen.

Nakon primene filtera za izoštravanje slike u Photoshopu uvek treba primeniti Luminosity model blendovanja da bi izoštravanje delovalo samo na detalje slike.

Izoštravanje slike na regularnom sloju

Kada izoštravate sliku na standardnom regularnom sloju prvo uveličajte sliku na 100% prikaz. Nakon primene filtera za izoštravanje idite na Edit > Fade Sharpen i u dijalogu Fade prvo promenite model blendovanja iz padajuće liste Mode na Luminosity. Zatim podesite količinu izoštravanja preko Opacity klizača, kliknite na trougao i povucite ga na levo da biste smanjili uticaj filtera za izoštravanje ako vam je slika previše izoštrena. Ako slika nije dovoljno oštra, primenite Luminosity model blendovanja i samo potvrdite na OK dugme, zatim primenite filter još jednom i ponovite proces menjanja modela blendovanja preko Edit > Fade Sharpen, Sharpen Edges ili Sharpen More.

fade_dijalog_promeni_blend_model

Izoštravanje slike na Smart Object sloju

Ovo je preporučljiva metoda kada primenjujete filtere u Photoshopu: prvo pretvorite sloj u Smart Object (možete iz Filter > Convert for Smart Filters) zatim dva-put kliknite na dva trougla sa desne strane od imena filtera na Layers kartici i u dijalogu koji se pojavi promenite model blendovanja na Luminosity a zatim podesite intezitet filtera preko Opacity klizača. Sve ostalo je potpuno isto kao što je prethodno opisano za primenu filtera na standardnom sloju: ako slika nije dovoljno izoštrena promenite model blendovanja i potvrdite na dugme OK a zatim primenite filter još jednom.

smart_object_promeni_model_blendovanja

Популарни постови