Photoshop kako da.. pretvorite putanju (Path) u sloj za figure i obrnuto

Putanje su veoma korisne i jedna od najkorisnijih funkcija u Photoshopu i dobro je znati kako manipulisati sa njima. Putanje mogu biti pretvorene u sloj za figure koji vam daje veliku fleksibilnost jer možete sve promeniti: od veličine, popune do efekata ili stilova sloja. Osim što možete pretvarati putanje u slojeve za figure, možete i iskopirati putanju i nalepiti je u neki drugi Photoshop dokumenat ili u drugu aplikaciju (program) kao što je Adobe Illustrator.

Recimo da imate kreiran sloj za figure u Photoshopu i hoćete da iskopirate putanju i nalepite je u drugi dokumenat. Iskopiranu putanju možete nalepiti i u Ilustrator čak i nakon napuštanja Photoshopa, putanja će biti u clipboard (ostava) kompjutera.

Prvi korak da iskopirate putanju u ostavu kompjutera je da aktivirate vektor masku na Layers kartici. Kliknite na vektor masku da dobije ivice što znači da je aktivna.

aktiviranje_vektor_maske_photoshop
Sa aktivnom vektor maskom na Layers kartici idite na Edit > Copy da iskopirate putanju u ostavu. Samo će putanja biti iskopirana. Sada se prebacite na drugi dokumenat u Photoshopu, otvorite neki dokumenat ili kreirajte novi. Da iskopirate putanju iz ostave u dokumenat idite na Edit > Pate ili pritisnite tastatursku prečicu Ctrl + V. Bez obzira koji je sloj na Layers kartici aktivan (ne mora da bude nijedan aktivan) putanja će biti nalepljena i vidljiva na ekranu. Putanja koju ste upravo nalepili je Work Path ili radna putanja koja ima trenutni karakter to jest nije trajna i neće biti sačuvana sa dokumentom a osim toga biće izbrisana ako krenete da crtate neku drugu putanju sa bilo kojim alatom koji omogućava crtanje putanja. Dva-put kliknite na umanjeni prikaz Work Path na Paths kartici (ili na pozadinu pazeći da ne zakačite slova) i upišite neko ime ili samo potvrdite na dugme OK.

pretvaranje_work_path_u_path
Dugi način da nalepite putanju u drugi dokumenat i obezbedite se od slučajnog brisanja putanje je da kreirate novu putanju na Paths kartici kliknuvši na ikonicu Create new path na Paths kartici, upišete ime ili samo potvrdite a zatim nalepite putanju koju ste iskopirali u ostavu.

kreiranje_nove_putanje_path_u_photoshopu
Kada hoćete da kreirate sloj za figure od putanje prvo kliknite na umanjeni prikaz putanje na Paths kartici da aktivirate putanju. Putanja na Paths kartici će dobiti plavu pozadinu (1) a na ekranu će biti vidljiva kao prazna kontura. Idite na Layer > New Fiil > Layer > Solid Color.. (možete izabrati i Gradient ili Pattern iz pod-menija). U New Layer dijalogu(2) dajte ime novom sloju ili ostavite sve kako jeste i potvrdite na OK dugme.

new_layer_color_fill

Sada imate novi sloj za figure na Layers kartici koji ima podrazumevano ime ako niste ništa promenili u Name sekciji u new Layer dijalogu iz prethodnog koraka. Takođe će se pojaviti i vektor maska sloja na Paths kartici sa istim imenom koje nosi sloj za figure.

paths_vector_mask_layers_sloj_za_figure
I još jedan podatak: ako je putanja aktivna (ima plavu pozadinu na Paths kartici i vidljiva je njena kontura na ekranu) kreiranjem novog sloja za prilagođavanje boja kao što su Curves, Levels, Hue/ Saturation biće automatski kreirana i vektor maska tog sloja za prilagođavanje.

Популарни постови