Optimizacija slike za Internet u Photoshopu – interaktivna obuka

Da sačuvate sliku na disku optimiziranu za prikazivanje na Internetu ili ekranu možete iz File > Save for Web & Devices. Ovo nije jedini način da sačuvate sliku na disku, pogledajte članak Optimizacija slika za Internet za više detalja.

Kada koristite interaktivne obuke pratite uputstva ili kliknite bilo gde i pojaviće se balonče sa instrukcijom koju operaciju trebate izvršiti da biste nastavili dalje.

U ovom primeru je uzet .jpeg format ali to nije jedini format za koji možete podešavati opcije i smanjiti veličinu datoteke. Sliku možete sačuvati i kao .gif ili .png 8 koji su ograničeni na prikazivanje maksimalnog broja od 256 boja. Ovi formati su uslužni kada optimizirate grafike. Za slike koje imaju providne delove možete koristiti .png 24 format koji podržava transparentne iliti providne delove slike.

Kliknite na ikonicu ispod i bićete prebačeni na Posterous blog Interaktivne obuke gde je postavljen ovaj interaktivni swf video.


optimizacija_za_internet_training_640.swf Download this file

Популарни постови