Web modul (radni prostor) u Adobe Photoshop Lightroom

U ovom modulu možete kreirati, videti kako izgleda u Internet pregledaču i postaviti galeriju slika na Vaš Internet sajt. Desni panel nudi veliki broj podložaka za izgled galerije i oni se nalaze na Template Browser kartici. Iznad ove kartice je preglednik (Preview) koji pokazuje kako izgleda podložak kada navedete kursor iznad njegovog imena na Template Browser kartici. Na desnom panelu se nalazi još i Collection kartica koja sadrži sve vaše kolekcije. Kolekcije su veoma bitna stavka u radu sa Lightroom programom i kao i u svim ostalim modulima klikom na naslov kolekcije birate da vam budu prikazane sve fotografije iz kolekcije u Filmstripu. Možete koristiti sve fotografije iz kolekcije da napravite galeriju ili odabrati samo neke. Takođe možete menjati redosled fotografija jednostavnim klikom i prevlačenjem minijaturnog prikaza fotografije u Filmstripu na novu poziciju.

Desni Panel vam omogućava da dodatno prilagodite podložak i dodate tekst ili ukucate potrebne informacije za postavljanje galerije na Internet. Na desnom panelu možete upisati ime Vašeg sajta, ime galerije, kontakt informacije, menjati izgled galerije itd.

web_modul

Kutija sa alatima koja se nalazi ispod centralnog dela ekrana na kome je prikazana galerija koju ste kreirali vam omogućava da listate stranice galerije slika i izaberete koje fotografije treba da budu uključene u galeriju iz Use: padajuće liste. Use padajuća lista pokazuje opcije kada kliknete na dva trougla koji pokazuju na suprotne pravce. Imate tri opcije:

Da koristite za galeriju sve fotografije koje se nalaze u kolekciji - All Filmstrip Photos

Da u galeriju budu uključene izabrane to jest naznačene fotografije – Selected Photos (klikom na fotografiju vršite označavanje to jest odabiranje fotografije, Ctrl + klik da odaberete više od jedne fotografije)

Treća opcija je Flagged Photos i ona kaže Lightroom da za galeriju koristi samo fotografije sa zastavicom.

Dugmići ispod levog i desnog panela vam omogućavaju da izvezete odnosno sačuvate galeriju na disku (Export), postavite galeriju na Internet (Upload) ili vidite kako ona izgleda u Vašem podrazumevanom Internet pregledaču (Preview in Browser..).

internet_pregledac_galerija

Популарни постови