Kreativna crno-bela fotografija

U današnjim vremenima ogromna većina fotografija su predstavljene u boji i u tome nema ništa loše čak ima mnogo prednosti. Sa druge strane prednost crno-bele fotografije je u tome da će crno-bela verzija iste fotografije uvek prikazati veći raspon nijansi sive od verzije u boji. Foto aparati slikaju svetlost koja se proteže od čisto bele do čisto crne boje, sve između toga su nijanse sive. Konvertovanje u crno-belu fotografiju je odbacivanje informacija o boji u korist nijansi sive sa kojima možete manipulisati i eksperimentisati da biste dobili efekat koji želite. Druga prednost crno-bele fotografije je da zbog odsustva boja možete navesti posmatrača da razmišlja o fotografiji odnosno da zamišlja boje. Postoje 3 vrste crno-belih fotografija:

  • High Key gde je dominatna bela boja na fotografiji.
  • Low Key gde dominira crna boja.
  • Shades of Gray gde su dominatne i najzastupljenije nijanse sive boje.

Kada se govori o crno-beloj fotografiji obično se misli na dobro kontrastirane slike i to treba imati na umu kada vršite konverziju. Iako digitalni aparati omogućavaju slikanje crno-belih fotografija većina profesionalnih fotografa predlažu slikanje fotografije u boji a zatim konvertovanje u crno-belu u programima kao što su Photoshop i Lightroom.

U ovom tutorijalu biće predstavljene mogućnosti Photoshopa, Camera Raw i Lightroom za pretvaranje fotografije u crno/belu. Neće naravno biti predstavljene ni sve mogućnosti a ni svi načini. O tome su napisane mnoge knjige a jedan ovako kratak tutorijal može samo da vam da ideju na tu temu.

Konvertovanje u crno-belu fotografiju u Adobe Camera Raw


Prvo da krenemo od Camera Raw dodatka za Photoshop. Otvorite fotografiju i dobra ideja je da pre pretvaranja u crno-belu izbalansirate boje i rasporedite tonove.


Zatim kliknite na HSL/Grayscale karticu da je proširite. Kliknite u prazno polje ispred Convert to Grayscale i biće izvršena automatska konverzija. Dalja prilagođavanja možete vršiti pomoću klizača.


Možete koristiti i TAT alat u Camera Raw koji automatski otkriva boju kada kliknete na nju. Povucite na dole da zatamnite ili na gore da osvetlite boju na koju ste kliknuli.


Basic kartica takođe može da vam posluži da izvršite prilagođavanja crno/bele slike. Prebacite se na nju i koristite sve dostupne klizače od Temperature do Clarity.


Split Toning kartica je namenjena za toniranje konvertovane fotografije. Na ovoj kartici možete zasebno raditi sa vetlim i tamnijim delovima slike.


Možete naravno koristiti i četkicu kao i Graduated filter da dodatno poboljšate konverziju. Više o tome možete pronaći u Photoshop Camera Raw za JPEG i TIFF.

Na ovom blogu možete pronaći link do besplatih pre-definisanih prilagođavanja za Camera Raw kompanije On One koji sadrže i konverzije u crno-belu fotografiju.


Na kraju da spomenem i to da fotografiju možete otvoriti u Photoshopu preko dugmeta Open Image i tamo nastaviti da radite sa njom. Postoje mnoge tehnike za dalje prilagođavanje pomoću maski u Photoshopu za šta je potrebno kreirati više verzija crno-bele slike u Camera Raw i otovoriti ih u Photoshopu kao Smart Object. Nema prostora u ovom tutorijalu za detaljnije objašnjenje o tome, možda u nekom od narednih.

Konvertovanje u crno-belu fotografiju u Photoshopu


Kada smo već kod Photoshopa navešću neke primere kako možete konvertovati fotografiju u crno-belu. Prvi način koji spominjem je Black White prilagođavanja koje se nalazi na Adjustments kartici. Koristite pre-definisane stilove prilagođavanja koji se nalaze pri vrhu kartice kao polaznu tačku. Ovi stilovi mogu da zadovolje vaše zahteve ili da posluže kao start koji možete modifikovati pomoću klizača da biste dobili željeni izgled.


Sedeća mogućnost je preko Channel Mixer prilagođavanja na Adjustments kartici. Pvo kliknite na Channel Mixer da proširite karticu a zatim u polje ispred Monochrome. I ovde imate pre-definisane stilove prilagođavanja koje možete koristiti kao polaznu tačku.


Ako se odlučite za manualnu konverziju obično dobre rezultate daje kombinacija kada je Blue Channel u minusu a Red i Green u plusu. Gledajte da za Total vrednost koja se nalazi ispod Blue Channel imate +100.


Još jedan način je da prvo konvertujete fotografiju u Lab model boja iz Image > Mode > Lab. Zatim idite na Image > Adjustments > Equalize. Ova komanda uzima najsvetlije piksele za belu boju a najtamnije da predstavljaju crnu. Svi ostali tonovi bivaju pravilno raspoređeni kao sivi tonovi na Histogramu. Istu stvar možete uraditi i u RGB modelu boja s tim što ćete uvek bolji rezultat dobiti u Lab. Vratite se na RGB model boja jer Lab slike ne možete ni odštampati ni postaviti na Internet. Idite istim putem: Image > Mode > RGB a zatim konvertujte sliku u crno belu.


U Photoshopu možete koristiti i Duotone model boja kao zamenu za Camera Raw i Lightroom Split Toning. Duotone prikazuje sliku pomoću dve boje od kojih je jedna uvek crna. Niste ograničeni samo na dve boje, možete koristiti i tri ili četiri da prikažete crno belu sliku. Prvo konvertujte sliku u Grayscale model boja iz Image > Mode > Grayscale. Zatim u istom meniju kliknite na Duotone i otvoriće se Duotone Options dijalog. U ovom dijalogu možete izabrati neki od pre-definisanih Duotone, Tritone ili Quadrotone stilova iz Preset padajuće liste ili kreirati svoju kombinaciju klikom na kvadrat sa bojom i biranjem boje u Select ink color dijalogu. Kada završite vratite se u RGB model boja iz Image menija.


Za one ozbiljnije kada je reč o crno-beloj fotografiji spomenuću Silver Efex Pro dodatak za Photoshop i Lightroom koji daje izuzetno veliku kontrolu i koga preporučuju svi vodeći crno-beli fotografi.


Konvertovanje u crno-belu fotografiju u Photoshop Lightroom

U Photoshop Lightroom imate skoro iste mogućnosti i skoro identične funkcije kao i u Adobe Camera Raw, čak se i većina kartica sa funkcijama isto zovu: Basic, Split Toning. Lightroom ima pre-definisane stilove konverzija koji dolaze sa instalacijom i nalaze se na levom panelu u sekciji Presets. Možete primeniti neki od stilova na jedan klik a zatim ih dalje prilagođavati preko kartica na desnom panelu ako niste u potpunosti zadovoljni. I za Lightroom postoje mnogo pre-definisanih stilova za konverziju u crno-belu fotografiju koje možete preuzeti sa Interneta. Među najboljima su On One Lightroom Presets za koje imate link na ovom blogu do stranice za preuzimanje.I iz Lightrooma možete nastaviti da radite sa fotografijama u Photoshopu. Kada ste završili sa prilagođavanjem u Lightroom kliknite desnim klikom na sliku i izaberite Edit In > Edit in Adobe Photoshop ili Open as Smart Object in Photoshop.

Već sam spomenuo Silver Efex Pro koji može da služi kao dodatak za Lightroom a velika prednost Lightrooma je osim otvaranja slike kao Smart Object i kreiranje virtualnih kopija koje možete otvoriti u Photoshopu kao slojeve poređane jedan iznad drugog. Prednost je ta da možete različito prilagoditi svaku virtualnu kopiju a zatim uz pomoć maski u Photoshopu dobiti željeni izgled ili efekat. Da otvorite više verzija iste crno bele fotografije kao slojeve u Photoshopu prvo izaberite verzije ili virtualne kopije u Lightroom a zatim kliknite desnim klikom i idite na Edit In > Open as Layers in Photoshop (Photo > Edit In > Open as Layers in Photoshop).


U Photoshopu možete koristiti sve mogućnosti i moć Photoshopa da dobijete najbolje moguće rezultate i postignete željeni cilj.


Популарни постови