Slideshow modul (radni prostor) u Adobe Photoshop Lightroom


U ovom modulu možete brzo i lako napraviti lepu prezentaciju sastavljenu od fotografija iz bilo koje kolekcije a možete i tokom kreiranja Slideshow prezentacije birati, dodavati i odbacivati koje fotografije su uključene. Fotografije koje su odabrane da budu deo kolekcije su vidljive u Filmstripu koji se nalazi pri dnu ekrana. Možete jednostavnim klikom na fotografiju i njenim prevlačenjem na novu lokaciju promeniti raspored odnosno redosled kojim se one pojavljuju u Slideshow prezentaciji.


Na centralnom delu ekrana je prikazana uvek samo jedna fotografija iz kolekcije i sa njom možete raditi nezavisno od ostalih fotografija. Preko trake sa alatima koja se nalazi odmah ispod prikazane fotografije imate mogućnost da se vratite na početak(prvo dugme sa leve strane), listate fotografije preko dugmića napred - nazad, izaberete koje fotografije ulaze u Slideshow kolekciju (Use :), pokrenete Slideshow prikaz pomoću dugmeta Play, rotirate fotografiju i tekst ili dodate tekst (ABC). Na desnoj strani kutije sa alatima je ispisan redni broj slajda kao i ukupno trajanje Slideshow.


Levi panel sadrži preglednik u vrhu (Preview), dostupne podloške za Slideshow (Template Browser) i Collection karticu. Template Browser kartica nudi veliki broj podložaka za Slideshow koji mogu dalje biti prepravljani i menjani kao i mogućnost da kreirate i sačuvate svoj podložak preko znaka plus (+) koji se nalazi na desnoj strani od naslova kartice. Collection kartica vam omogućava da se krećete kroz kreirane kolekcije kao i da kreirate novu (kliknite na trougao ispod znaka + sa desne strane od naslova kartice).


Desni panel sadrži Options, Layout, Overlays, Backdrop, Titles, i Playback kartice preko kojih možete menjati, doterivati izgled i sadržaj Slideshow. Možete menjati izgled, natpis, pozadinu, postaviti sliku kao pozadinu i sačuvati sve kao novi podložak za kasniju upotrebu. Titles kartica vam omogućava da odredite izgled uvodnog i završnog slajda (ili ih isključite) a Playback da dodate muziku i kontrolišete trajanje slajda i tranzicije između slajdova.


Dugmići ispod levog i desnog panela vam omogućavaju da kreirate (izvezete) individualne slajdove ili Slideshow u PDF ili video formatu kao i da vidite pregled (Preview) ili pokrenete (Play) Slideshow.

Популарни постови