Print modul (radni prostor) u Adobe Photoshop Lightroom

U Print modulu možete uz pomoć mnogobrojnih pre – definisanih podložaka brzo pripremiti fotografije za štampanje. Podlošci (Preset Templates) koji dolaze sa instalacijom Lightroom se nalaze na levoj strani odnosno na levom panelu i izlistani su u Template Browser kartici. Osim ove kartice tu su još i preglednik (Preview) na vrhu kao i Collection kartica koja vam omogućava da prikažete fotografije iz kolekcija u Filmstripu koji se nalazi pri dnu.


Desni panel vam omogućava da preko Layout Style kartice izaberete stil odnosno izgled i raspored fotografija na stranici koja će biti odštampana. Preko Image Settings, Layout, Rulers, Grid & Guides, Cells, i Page kartica možete dodatno prilagoditi stranicu za štampanje. Kada podesite izgled stranice onako kako vam odgovara možete sačuvati novi podložak (klikom na znak (+) koji se nalazi na desnoj strani od Template Browser naslova) za kasniju upotrebu i on će se pojavljivati u Template Browser kartici na levom panelu. Na Print Job kartici možete podesiti rezoluciju, izoštravanje,i profil boja.


U Filmstripu su prikazane sve fotografije iz kolekcije koju ste izabrali. Klikom na minijaturni prikaz u Filmstripu možete odrediti koja fotografija treba da bude odštampana ili klikom i prevlačenjem minijaturnog prikaza odrediti raspored fotografija na stranici za štampanje. Takođe možete kliknuti i prevući minijaturni prikaz fotografije na centralni deo ekrana gde je prikazan izgled stranice.
Centralni deo ekrana prikazuje izgled stranice koju pripremate za štampanje i ona može da sadrži jednu fotografiju, jednu fotografiju koja se ponavlja ili više fotografija što zavisi od podloška koji ste izabrali u Template Browser kartici ili izabrane opcije na Layout Style kartici.


Kutija sa alatima ispod prikazane stranice na centralnom delu ekrana vam omogućava da listate stranice i odredite koje fotografije treba da budu uključene iz Use: padajuće liste.
Dugmići ispod levog i desnog panela omogućavaju da podesite (Page Setup) i odštampate stranicu (Print One i Print).

Популарни постови