Photoshop kako da.. instaliram četkice (Brush), figure (shape) i akcije (actions)

Šta su ekstenzije?, kako da instaliram četkice u Photoshop?, kako da instaliram figure u Photoshop?, šta su akcije u Photoshop?, kako da instaliram akcije u Photoshop?, odgovore na ova pitanja pokušaću da vam dam u daljem tekstu.

Šta je ekstenzija (extension)?. Ekstenzija su tri mala slova iza tačke u imenu naprimer Calligraphic Brushes.abr gde je .abr ekstenzija. Obavezno mora da stoji tačka ispred abr ili bilo koje druge ekstenzije.
http://browse.deviantart.com/?qh=&section=&global=1&q=photoshop+brushes, http://www.webdesigndev.com/photoshop/15-places-to-download-free-photoshop-brushes - ovde možete skinuti četkice (Brush) za Photoshop besplatno.

Prvo skinite četkice sa Interneta i raspakujte ih ako je potrebno a zatim ih iskopirajte i idite u C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Presets\Brushes i nalepite četkice (Paste). Vodite računa da vam se četkice završavaju sa .abr ekstenzijom.

Kada ste skinuli četkice sa Interneta, pronađite ih na disku i raspakujte. Desni klik na datoteku sa četkicama i izaberite Extract Here. Ako nemate instaliran program za raspakivanje .zip datoteka možete ga besplatno skinuti ovde http://www.izarc.org/.

1ekstrakt_brushes
Zatim kopirajte datoteku koju ste raspakovali, desni klik na datoteku i izaberite Copy. Idite u C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Presets\Brushes i nalepite četkice koje ste iskopirali – desni klik i izaberite Paste.

3paste_brushes
Izaberite četkicu (Brush) u Photoshop:
1. Kliknite na trougao pored broja koji prikazuje veličinu četkice.
2. Zatim na trougao u desnom gornjem uglu prozora koji se otvorio.
3. Izaberite set četkica koji ste skinuli i nalepili u Brushes direktorijumu.

4load_brushes
http://browse.deviantart.com/?qh=&section=&global=1&q=photoshop+shapes, http://www.1stwebdesigner.com/freebies/handy-photoshop-custom-shapes/ - ovde možete besplatno skinuti Photoshop figure (Shapes). Prvo skinite figure sa Interneta i raspakujte ih ako je potrebno a zatim ih iskopirajte i idite u C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Presets\Custom Shapes i nalepite figure (Paste).Vodite računa da vam se figure završavaju sa .csh ekstenzijom. Da koristite figure trebate uraditi potpuno istu stvar kao i sa četkicama samo što ovoga puta trebate izabrati Custom Shape Tool u Photoshop.

1. Izaberite Custom Shape Tool u Photoshop.
2. Kliknite na trougao nasuprot Shape:.
3. Kliknite na trougao sa desne strane prozora.
4. Izaberite set figura koje ste skinuli i iskopirali u Custom Shapes direktorijum.

4.1custom_shapes
http://browse.deviantart.com/?qh=&section=&global=1&q=photoshop+actions, http://www.photoshopwebsite.com/others/400popular-and-beautiful-photoshop-actions-free-download/ - ovde možete skinuti besplatno akcije (Actions) za Photoshop. Šta su akcije ? Akcije su skup operacija koje su snimljene i izvrašavaju se jednim klikom na dugme. Na primer da dodate okvir na vašu sliku dovoljno je da otvorite Actions paletu iz Window-Actions izaberete akciju sa liste i kliknete na Play, Photoshop će automatski sve uraditi za vas i imaćete lep okvir oko vaše slike.

Kako instalirati akcije?

Prvo skinite akcije sa Interneta i raspakujte ih ako je potrebno a zatim ih iskopirajte i idite u C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Presets\Actions i nalepite akcije (Paste). Vodite računa da vam se akcije završavaju sa .atn ekstenzijom.

1. Akcije su smeštene na desnoj strani ekrana gde i palete i imaju zeleno dugme Play kao vizuelni indikator. Kliknite na ovo dugme da vam se otvore akcije. Ako ne vidite dugme za akcije, kliknite na Window i izaberite Actions iz liste.
2. Kliknite na trougao skroz desno u prozoru ACTIONS.
3. Izaberite ime akcije koje ste skinuli i iskopirali, pojaviće se ta akcija na ACTIONS listi sa vizuelnim prikazom direktorijuma ispred i imenom u nastavku.

Prvo otvorite sliku/fotografiju na koju hoćete da primenite akciju. Kada imate više akcija smeštenih u direktorijumu:
1. Kliknite na trougao ispred direktorijuma da ga proširite.
2. Kliknite na ime akcije.
3. Kliknite na dugme Play i akcija će biti izvršena.

6.2play_from_multiple
http://thepluginsite.com/resources/freeps.htm Ovde imate ogromnu listu besplatnih dodataka (Plug in) za Photoshop sa slikama i objašnjenjima kao i direktnim linkovima do sajta izdavača.

http://browse.deviantart.com/?qh=&section=&global=1&q=photoshop+styles, http://www.1stwebdesigner.com/freebies/best-free-photoshop-layer-styles/ - ovde možete skinuti Photoshop stilove (Styles) besplatno. Da ih instalirate prvo skinite stilove sa Interneta i raspakujte ako je potrebno, zatim ih kopirajte i idite u: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS4\Presets\Styles i nalepite (Paste). Vodite računa da vam se stilovi završavaju sa .asl extenzijom. Sve je ostalo isto kao i za četkice.

http://www.designyourway.net/blog/resources/70-the-best-and-useful-free-psd-files-a-designer-must-download/. Ovde možete besplatno skinuti PSD.


http://designm.ag/resources/2000-free-photoshop-patterns/, 2000 besplatnih Photoshop pattern.

Популарни постови