Develop module (radni prostor) u Adobe Photoshop Lightroom


Develop modul koristite kada hoćete da imate punu kontrolu nad izgledom fotografija. U Library modulu imate opciju da na brzinu doterate fotografije preko Quick Develop kartice koja je odmah ispod Histograma. Ako niste zadovoljni ili hoćete da izvršite detaljnija prilagođavanja kliknite na Develop koji se nalazi u sekciji birača modula sa desne strane pri vrhu ekrana ili koristite tastatursku prečicu slovo D koja će vas prebaciti u Develop modul i Loupe pregled (možete koristiti i Ctrl + Alt + 2). Tastaturske prečice su ispisane pored svake opcije u Window meniju.
U Develop modulu imate opciju da prikažete fotografiju u Loupe pregledu (D) koji vam omogućava da prikazujete sa različitim stepenom uveličanja ili u Before/After odnosno pre/posle sa nekoliko opcija za upoređivanje. Opcije za upoređivanje možete odabrati kada kliknete na trougao pored ove opcije (Y|Y) u kutiji sa alatkama (Ctrl + T) koja se nalazi ispod prikazane fotografije.


Kada aktivirate Before/After pregled pojaviće se dodatne opcije koje omogućavaju da kopirate prilagođavanja od Before (pre) na After (posle) ili ih zamenite (treća opcija).


Kada upoređujete fotografije možete privremeno sakriti panele sa strane (Tab – obadva, F7 – levi, F8 - desni), birač modula (F5), Filmstrip (F6) ili sve odjednom (Shift + Tab) da biste imali više prostora i bolji pregled. Pojedinačne panele sa leve i desne strane, Identity platei birač modula i Filmstrip možete sakriti/prikazati klikom na bilo koji od trouglova koji se nalaze sa svih strana po ivicama ekrana.
Na panelu sa leve strane je prikazan Navigator u vrhu koji može biti smanjen odnosno minimiziran ali ne i sakriven. Ispod navigatora su Presets, Snapshots, History, i Collections kartice koje mogu selektivno biti prikazane (desni klik na ime kartice i izaberite koja da bude prikazana a koja sakrivena) ili minimizirane klikom na trougao ispred naslova kartice.
Kartica Presets sadrži skupove prilagođavanja (Preset) koji mogu biti primenjeni na fotografiju jednim klikom. Navedite miš na ime Preseta i pogledajte u Navigatoru kako će fotografija izgledati ako ga primenite.


Klikom na znak plus na Snapshots kartici možete sačuvati stanje fotografije sa svim primenjenim prilagođavanjima u memoriji kompjutera (Snapshot). Kada imate sačuvan Snapshot možete se vratiti na to stanje fotografije u bilo kom trenutku klikom na njegovo ime na Snapshots kartici.
Na History kartici su izlistana sva prilagođavanja koja ste primenili po redosledu primenjivanja. Možete se vratiti na bilo koje prilagođavanje koje ste primenili klikom na njegovo ime na History kartici (služi kao Undo i Redo komanda).
Collections kartica prikazuje kolekcije koje ste kreirali. Kolekcije koje ne zauzimaju dodatni prostor na disku niti menjaju lokaciju fotografije možete kreirati klikom na znak plus sa desne strane naslova kartice.
Panel sa desne strane sadrži Histogram na vrhu koji može biti smanjen odnosno minimiziran ali ne i sakriven. Ispod Histograma se nalaze Basic, Tone Curve, Adjustments (HSL / Color / B&W), Split Toning, Detail, Lens Corrections, Effects, i Camera Calibration kartice koje mogu selektivno biti prikazane (desni klik na ime kartice i izaberite koja da bude prikazana a koja sakrivena) ili minimizirane klikom na trougao ispred naslova kartice. Ove kartice koristite da izvršite prilagođavanja fotografije kao što su balansiranje boja, podešavanje kontrasta, pretvaranje fotografije u crno/belu, izoštravanje, selektivno prilagođavanje kvaliteta svake boje ponaosob, uklanjanje šumova itd..


Dugmići koji se nalaze ispod levog i desnog panela omogućavaju da kopirate i nalepite prilagođavanja na druge fotografije (Copy i Paste), primenite prilagođavanja sa prethodno obrađene  fotografije na onu koju trenutno obrađujete (Previous) ili poništite sva primenjena prilagođavanja na fotografiju (Reset).

Популарни постови