Treća grupa modela blendovanja (Blend Modes)

Treća grupa modela blendovanja ima za neutralnu boju - crnu. Ovo znači da crna boja kao boja koja se blenduje neće imati naikakav efekat na rezultujuću boju. Ovi modeli blendovanja imaju jači efekat kada su boje koje se blenduju svetlije. Koristite Fill klizač na LAYERS kartici u kombinaciji sa ovim modelima blendovanja da prilagodite efekat radije nego da jednostavno smanjite providnost sloja. Modeli osvetljavanja su u suštini suprotnost od modela zatamnjivanja (2 grupa).

Lighten - gleda informacije o boji u svakom kanalu i bira za rezultujuću svetliju od osnovne i boje koju blendujete. Pikseli koji su tamniji od boje koja se blenduje se zamenjuju a pikseli koji su svetliji od boje koja se blenduje ostaju nepromenjeni.

Screen - gleda informacije o boji u svakom kanalu i množi izokrenute vrednosti osnovne i boje koja se blenduje. Rezultat je uvek svetlija boja.

Color Dodge - gleda informacije o boji u svakom kanalu i osvetljava osnovnu boju da reflektuje boju koja se blenduje smanjivanjem kontrasta. Color Dodge je izuzetak iz pravila o neutralnim bojama, to je jedini model osvetljavanja koji očuvava crnu boju. Color Dodge je sličan kao da pomerate Input trougao za belu boju u dijalogu Levels. Kao takav Color Dodge povećava kontrast ali se može desiti da pretvori svetlije delove u čistu belu boju.

Liner Dodge - gleda informacije o boji u svakom kanalu i osveatljava osnovnu boju da reflektuje boju koja se blenduje povećavanjem osvetljenja (brightness). Linear Dodge je kombinacija Color Dodge i Screen i kao takav ima jači efekat od jednog i drugog. Linear Dodge će pretvoriti svetle delove u čistu belu boju za razliku od Screen.

Lighter Color upoređuje ukupnu vrednost svih kanala za osnovnu i boju koja se blenduje i prikazuje višu vrednost. Lighter Color ne proizvodi treću boju jer bira najveću vrednost iz kanala za obe - osnovnu i boju koja se blenduje da bi kreirao rezultujuću boju.

Prva slika ilustruje sloj sa lišćem sa modelom blendovanja podešenim na Lighten. Druga slika prikazuje rezultat Screen, treća Color Dodge, Linear Dodge (Add) i poslednja Lighter Color.

Originalni post se nalazi na Julieanne Kost's Blog.
Džulijana radi za Adobe od 1992 i ekspert je za Photoshop i Photoshop Lightroom. Njena uloga je obuka korisnika, razvoj proizvoda, istraživanje tržišta za fotografiju, digitalno snimanje i ilustracije. Informacije koje daje Džulijana dolaze iz prve ruke odnosno direktno iz Adobe kompanije. Osim bloga koji je na Engleskom možete gledati i video obuke na njenom kanalu na Adobe TV koji nosi naziv The Complete Picture. Džulijana piše i knjige i napisala je Adobe Photoshop CS5 clasroom in a book koja je zvanična knjiga Adobe korporacije za obuku i rad u Photoshop programu, imate link do knjige sa leve strane.  


Sledeći post: Četvrta grupa modela blendovanja (Blend Modes).
Povezani postovi:
Trik za primenjivanje blend modela (blend mode) preko tastaturskih prečica u Adobe Photoshop

Популарни постови