Photoshop kako da.. otvarate datoteke u odgovarajućem programu (Windows can’t open this file)

Ideja je da dam instrukcije generalno kako podesiti da otvorite datoteku u programu u kome je i kreirana ili vi hoćete da je otvorite kada dva-put kliknete na nju u Exploreru ili na radnoj površini. Na primer da na dvo-klik otvarate .psd datoteke u Photoshopu, .eps u Illustratoru, .doc u MS Word i tako dalje.

Ako vam se dešava da kada dva-put kliknete na bilo koju datoteku dobijete obaveštenje da ona ne može biti otvorena jer Windows nezna koji program treba da je otvori (Windows can’t open this file), kliknite u polje ispred Select a program from a list of installed programs a zatim na dugme OK.


Bilo koja verzija Windowsa da je u pitanju: XP, Vista ili Windows 7 biće vam prikazana lista sa instaliranim programima koji mogu da otvore tu datoteku. Ako vam nije ponuđen odgovarajući program, kliknite na dugme Browse i biće vam otvoren Program Files direktorijum u kome treba da navedete na program koji treba da otvori datu datoteku. Pronađite ime programa npr. C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE je adresa MS Word na XP kompjuteru. Adresa Photoshopa je C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS5\Photoshop.exe. Vodite računa da se ime programa završava sa .exe ekstenzijom.


U slučaju da vam je ponuđen program koji treba da otvori datoteku na listi preporučenih, prvo kliknite na njegovo ime da dobije plavu pozadinu zatim u polje ispred Always use the selected program to open this kind of file da date instrukciju Windowsu koji program uvek da koristi za otvaranje datoteka sa tom ekstenzijom i na kraju kliknite na dugme OK.


Za slučaj da imate .eps datoteke i Windows nezna koji program treba da ih otvori, navedite na Illustrator ako ga imate instaliranog na kompjuteru jer je to najbolja opcija. EPS (.eps) datoteke su korištene ranije a u današnjim vremenima i sa novijim verzijama Illustratora možete koristiti .ai ekstenziju. Iz Illustratora sačuvajte datoteke sa .eps ekstenzijom samo u slučaju da im je namena neka dosta starija verzija Illustratora.

Популарни постови