Pokretanje Photoshop CS5 i otvaranje slike-interaktivna obuka

Interaktivna obuka hoće da kaže da niste samo gledaoci već učestvujete u obuci. Ova obuka je podeljena na dva dela:

Prvi deo su instrukcije.

Drugi deo je trening u kome vi sami trebate da obavite zadatak pokretanja Photoshopa i otvaranja slike. Vaša interakcija je da klikom na određeni deo ekrana (videa) aktivirate funkciju baš kao i kada radite u Photoshopu ili bilo kom programu na vašem kompjuteru, jedina razlika je da ovde možete aktivirati samo određenu funkciju odnosno onu koja je unapred određena. Funkcije koje trebate aktivirati u trening delu idu istim redosledom koji je prikazan u demonstraciji, ako ste zaboravili šta je prikazano vratite se na demonstraciju: kliknite na TOC u donjem desnom uglu da se pojavi tabela sadržaja i izaberite koji deo demonstracije da vam bude prikazan a zatim se vratite na trening deo takođe preko tabele sadržaja. Drugi način je da prelazite kursorom preko ekrana dok se ne pojavi balonče sa porukom "Tako je, tu kliknite".

Ja ću napraviti više verzija iste obuke i zamolio bih za komentare jer mi je veoma bitno šta korisnicima više odgovara. Ne morate nigde da se prijavljujete, samo upišite komentar i vaše mišljenje ili predlog.

Популарни постови