Photoshop Elements: ubacivanje slika sa foto - aparata

Photoshop Elements radi na istom principu kao i mnogo poznatiji Photoshop, razlika je u broju komandi, filtera i opcija za manipulaciju. Photoshop Elements je više prilagođen stvarnim i realnim potrebama savremenog čoveka i može da zadovolji sve potrebe vezane za digitalne slike. Pruža mogućnost za prebacivanje fotografija sa digitalnih aparata, memorijskih karti i skenera na kompjuter kao i njihovo organizovanje, manipulaciju i distribuciju. Ovaj program je da tako kažem baziran na Auto funkciji odnosno automatskom podešavanju i korekciji boja i tonova, kontrasta, izoštravanja, što je osnovno i potreba svakog ko ima digitalne fotografije. Prvo sa čime bih hteo da upoznam potencijalnog čitaoca je da ću se truditi da maksimalno uprostim stvari i predstavim samo ono što je prikladno za veliku većinu ljudi i njihovim stvarnim potrebama u radu sa digitalnim slikama. Šta time zapravo hoću da kažem? Hoću da kažem da velika većina ljudi neće nikada da crta u Photoshop Elements niti da pravi savršene maske i komplikovane kompozicije.
Da krenemo redom. Ja ovde podrazumevam da znate da pokrenete program i izaberite Organize radni prostor. Otvoriće vam se organizator i prilikom prvog pokretanja biće kreiran katalog koji će se zvati My Catalog.

Prebacite fotografje sa digitalnog foto – aparata


Možete da prebacite fotografije sa digitalnog foto – aparata ili direktno sa memorijske karte aparata. Većina proizvođača daje USB kabal uz proizvod i trebate ga povezati preko USB porta na kompjuteru. Neki komjuteri imaju i prorez (Slot) za memorijske kartice. Prvo povežite aparat i kompjuter ili ubacite memorijsku karticu u prorez.
Kada povežete aparat i kompjuter imaćete dve opcije za prebacivanje fotografja:
Pojaviće vam se Auto Downloader prozor i ovde treba da izaberete:
Organize and Edit using Adobe Elements Organizer 8.0.


Drugi način da prebacite fotografije je da pokrenete Photoshop Elements izaberete Organize i uradite sledeće:
1. Kliknite na File.
2. Navedite kursor na Get Photos and Videos da aktivirate ovu funkciju i pojaviće se padajuća lista na kraju.
3. Kliknite From Camera or Card Reader.


Bilo koji način da ste izabrali otvoriće vam se Elements Organizer – Photo Downloader i podrazumevana destinacija na kojoj će biti uskladištene fotografije je:
1. Pictures direktorijum na vašem kompjuteru i biće kreiran pod – direktorijum sa datumom kada su fotografije napravljene.
2. Kliknite na dugme Browse ako hoćete da sačuvate fotografije na nekoj drugoj lokacij.
3. Otvoriće vam se Browse for Folder prozor u kome treba da izaberete direktorijum u kome će biti smeštene fotografije ili napravite novi preko Make new Folder dugmeta.


U sekciji Rename Files (preimenuj datoteke) podrazumevana vrednost je Do not rename files i to znači da fotografije neće biti preimenovane, ako želite da preimenujete fotografije:
1. Kliknite na strelicu.
2. Izaberite Custom Name iz liste.
3. Upišite novo ime za fotografije.
4. U sekciji Example imate primer kako će fotografije biti sačuvane.


Uverite se da u sekciji Delete Options ako želite da zadržite originalne fotografije na memorijskoj karti ili foto – aparatu stoji:
1. Afer Copying, Do Not Delete Originals.
2. Ako vam više nisu potrebne izaberite: Afer Copying, Delete Originals.
3. Kliknite na Advanced Dialog dugme da vam se otvori napredni Elements Organizer – Photo Downloader prozor u kome ćete imate više opcija.


U Advanced Dialog prozoru imate potpuno ista podešavanja i minijaturne sličice fotografija koje su na memorijskoj karti ili foto – aparatu i spremne su za prebacivanje na vaš kompjuter. Ovde bih hteo da naglasim dve dodatne pogodnosti:
1. Pored svake minijaturne sličice se nalazi jedan kvadrat koji je automatski štikliran i to znači da će ta fotografija biti iskopirana na vaš kompjuter.
2. Ako ne želite da uključite sve fotografije u prebacivanje, jednostavno kliknite u kvadrat da ostane prazan.
3. Na kraju kliknite dugme Get Photos i završili ste, fotografije će biti prebačene.Популарни постови