Pronađite bilo šta na kompjuteru pomoću Adobe Bridge

Kad kažem bilo šta mislim na datoteku (Word, Excel..), sliku (jpg, png), video, pdf i tako dalje i tako dalje. Pomoću Adobe Bridge možete pronaći sve što imate na kompjuteru a da ima ime, ekstenziju, ključnu reč (keyword), visinu, širinu, ili da recimo znate datum kreiranja, datum prepravljanja dokumenta, ekstenziju dokumenta..
Pokrenite Bridge i pritisnite tastatursku prečicu Ctrl + F na tastaturi. Otvoriće vam se Find dijalog u kome prvo trebate izabrati šta hoćete da Bridge pretraži: disk, direktorijum ili pod-direktorijum. U sekciji Source izaberite iz padajuće liste Look in.  Ako disk ili direktorijum koji hoćete da pretražite nije izlistan, kliknite na Browse i navedite na taj disk ili direktorijum.
look_in Zatim u sekciji Criteria iz prve padajuće liste izaberite neki od pre-definisanih kriterijuma kao što su ime datoteke (Filename), tip dokumenta (Document Type), veličina datoteke (File Size)… Zatim iz srednje padajuće liste odaberite sledeći kriterijum koji će ubrzati pretragu: contains (sadrži), equal (jednak)…
criteria
Sledeći korak je da upišete ključnu reč (ako ste izabrali Keyword u prvoj listi), ime datoteke (izabrano Filename) ili da odaberete neku od pre-definisanih opcija u trećem tekst polju.
find_document_type
Za slučaj da tip datoteke koji hoćete da pronađete nije izlistan, vratite se na prvu listu, izaberite Filename, iz srednje contains ili equal i upišite ime ekstenzije u poslednjem tekst polju. Da osigurate najbolji mogući rezultat uključite i opcije Include All Subfolders a ako je potrebno (nije pronađeno to što ste tražili) i Include Non-Indexed Files.
find_missing_extension

Популарни постови