Kako ispraviti zaobljene ivice Rounded Rectangle figure

U Photoshopu možete nacrtati veliki broj različitih figura pomoću alatki iz grupe figura u koje spadaju Rectangle, Rounded Rectangle, Ellipse, Polygon, Line i Custom Shape. Kada crtate figuru pomoću Rounded Rectangle alatke morate unapred odrediti Radius uglova koji će biti zaobljeni. Određeni Radijus važi za sva četiri ugla i kasnije ne možete menjati. Ja ću vam ovde pokazati trik kako da ispravite neke od zaobljenih ivica što može da bude veoma uslužno kada dizajnirate i hoćete da dobijete lepu i zanimljivu figuru.
Prvo treba izabrati Rounded Rectangle Tool alatku iz kutije sa alatkama ili preko tastaturske prečice slova U na tastaturi a zatim podesiti parametar za crtanje na traci sa opcijama alata. Imate mogućnost da nacrtate vektorsku figuru na novom zasebnom sloju za figure koji će automatski biti kreiran-prva opcija sa leva na desno, da nacrtate radnu putanju (work path) ili da radite direktno sa pikselima što je treće opcija u nizu na početku trake sa opcijama i ne bih vam to preporučio jer gubite fleksibilnost i mogućnost da povećavate i smanjujete figuru bez ikakvog gubitka u kvalitetu. Sledeće što trebate uraditi je da upišete Radijus zaobljenja ivica figure. Radijus možete upisati u pikselima ili centrimetrima, milimetrima. Možete podesiti još jedan parametar za crtanje preko malog crnog trougla koji se nalazi iza ikonice za figuru po slobodnom izboru i ovde su smeštene prikrivene opcije za crtanje figura.

Kada ste sve podesili, kliknite i povucite da nacrtate figuru. Ja sam ovde izabrao opciju crtanja vektorske figure na zasebnom sloju za figure što je prva opcija na traci sa opcijama alata.

Da ispravite neke od zaobljenih ivica, izaberite Rectangle Tool na traci sa opcijama alata a zatim kliknite na Add to shape area opciju. Vektor maska treba da je aktivna da biste mogli da odaberete opciju dodavanja na figuru, da li je aktivna možete videti preko njenog minijaturnog prikaza na LAYERS kartici, aktivna maska ima dodatne ivice oko minijaturnog prikaza. Ako nije aktivna, kliknite na nju da je aktivirate.

Sada navedite kursor na stranu nacrtane figure i pokušajte da novu figuru koju crtate započnete sa same spoljne strane već nacrtane figure. Kliknite i nacrtajte pravougaonu figuru koja ne mora da bude veća od potrebne, to jest da zahvati obadve strane figure na delu na kome je polukružna ivica.

Uradite isto i na ostalim ivicama koje hoćete da ispravite. Kada ste ocrtali na svim uglovima koje ispravljate, idite na PATHS karticu i kliknite u prazno polje da deaktivirate vektor masku figure. Sada možete bolje videti figuru i da li ste sve uradili kako treba.

Ako imate neslaganje na nekom od uglova, izaberite Path Selection Tool iz kutije sa alatkama.

Sa Path Selection alatkom aktivnom, kliknite blizu ugla gde postoji neslaganje dok se ne aktivirate manju figuru koju ste nacrtali preko postojeće. To možete zaključiti po kvadratima koji se pojavljuju u uglovima kada je figura aktivna. Sada možete preko strelica na tastaturi da poravnate veću i manju figuru. Svaki klik na strelicu na tastaturi pomera figuru za 1 piksel dole, gore, levo ili desno.

Pogledajte video snimak:


Популарни постови