Kako da.. sprečite automatsko kreiranje maske sloja za prilagođavanje boja

Kada aktivirate neko od ne - destruktivnih prilagođavanja sa ADJUSTMENTS palete (možete i iz Layers menija > New Adjustment Layer ili klikom na Create new fill or adjustments layer ikonicu u dnu LAYERS kartice) po fabričkom podešavanju uvek imate automatski kreiranu masku sloja.
layermask_thumbnail
Ako retko koristite ove maske ili jednostavno ne želite da automatski budu kreirane uradite sledeće: kliknite na ADJUSTMENTS paletu da je prikažete.
expand_adjustments
Kliknite na mali crni trougao u desnom gornjem uglu. Opcija Add Mask by Default je po fabričkom podešavanju uključena, kliknite na nju da je isključite.
turnoff_layermask
Ako vam bude trebala maska sloja a isključili ste automatsko kreiranje, kliknite na Add layer mask ikonicu koja se nalazi u dnu LAYERS kartice.

Популарни постови