Funkcije u Adobe Photoshop CS5 za koje možda ne znate ili ih niste primetili (2)

Adobe Photoshop ima skoro neograničene mogućnosti i veliki broj funkcija tako da ih je teško sve razotkriti i upamtiti čak i za najveće majstore. Ja ću napraviti jednu seriju postova sa ovim naslovom a počeću sa podnaslovom da li ste znali da:

Možete pomerati bilo koji deo teksta preko tastature
Kada ste otkucali tekst na ekranu, kliknite ispred njegovog dela koji hoćete da pomerite (premestite) da se pojavi treperava linija za unos teksta. Zatim držite Alt na tastaturi i pomerajte pomoću tastera sa strelicama na levo i desno. Ovako ćete pomerati tekst za jedan piksel, da ga pomerate po 10 piksela odjednom pritisnite i taster Shift dok držite Alt i pomerajte preko tastera sa strelicama.


Možete premeštati senku (Drop Shadow) direktnim klikom i povlačenjem
Kada primenjujete senku na bilo koji objekat, možete je ručno pomerati dok je dijalog Layer Style otvoren. Prvo čekirajte Drop Shadow (kliknite u kvadrat ispred) da primenite efekat a zatim kliknite direktno na sliku i držeći taster miša pritisnut pomerajte. Možete otpustiti, pogledati da vam se sviđa efekat, ako vam se ne sviđa možete ponovo premestiti senku na ekranu.


Možete povećati platno za crtanje (Canvas Size) pomoću Crop Tool
Kada izaberete Crop Tool i povučete da ocrtate deo slike, nećete moći da idete dalje od ivica dokumenta i pojaviće se isprekidani okvir. Navedite mišem kursor na ugao i on će se pretvoriti u dve strelice u suprotnim pravcima. Kliknite i povucite, da biste imali iste proporcije u svim pravcima držite Shift i Alt tastere na tastaturi pritisnute dok povećeavate okvir koji ste napravili pomoću Crop Tool. Kada ste zadovoljni veličinom okvira potvrdite preko tastera Enter. Platno (tako sam ga nazvao inače sama slika) će se povećati i biće primenjena pozadinska boja (background color) na deo koji ste upravo uveličali.


Možete se kretati kroz otvorene dokumente preko tastature
Kada imate više od jednog dokumenta otvorenih na karticama, možete se kretati kroz njih preko tastaturske prečice Ctrl + Tab. Ako hoćete da se vratite unazad onda uz ova dva tastera pritisnite i Shift (Ctrl + Shift + Tab).


Prikažete sadržaj samo jednog sloja iz kompozicije
Kada imate kompoziciju od više slojeva (layers) i želite da radite ili vidite sadržaj samo jednog, držite pritisnut taster Alt na tastaturi dok klikćete na ikonicu oka ispred sloja čiji sadržaj hoćete da prikažete. Da se vratite u prikaz svih slojeva, kliknite još jednom na ikonicu oka držeći taster Alt pritisnut.


Aktivirate (izaberete) više slojeva odjednom
Kada slojevi stoje poređani jedan iznad drugog, kliknite na prvi u nizu zatim pritisnite Shift na tastaturi i kliknite na poslednji u nizu slojeva koje hoćete da aktivirate. Kada slojevi nisu jedan iznad drugog koristite taster Ctrl. Kliknite na prvi sloj da ga označite i aktivirate, zatim pritisnite Ctrl na tastaturi i klikćite na slojeve koje hoćete da dodate u aktivirane.


Postavite tačku na Curves krivoj direktnim klikom na sliku
Ako hoćete da menjate neki određeni deo slike kao recimo da naglasite ili zatamnite, otvorite Curves karticu i izaberite Eyedropper Tool. Držite taster Ctrl na tastaturi pritisnut dok prelazite Eyedropper alatkom preko slike, pojaviće se jedan providan krug na krivoj histograma koji će pratiti kretanje Eyedropper alatke. Kada kliknete na sliku (držite i dalje Ctrl pritisnut) to će postaviti tačku na krivoj histograma i označiti da se tu nalaze tonovi sa kojima hoćete da radite. Istu tehniku možete koristiti za menjanje boja, izaberite boju sa kojom hoćete da radite prethodno. Da uklonite tačku koju ste postavili, kliknite na nju na krivoj histograma i odvucite je van područja prostiranja histograma na Curves kartici.


Zarotirate sliku pod tačno određenim uglom
Kada hoćete da zarotirate sliku pod tačno određenim uglom, izaberite prvo Ruler Tool iz kutije sa alatkama. Zatim kliknite na sliku i povucite liniju. Idite na Image > Image Rotation > Arbitrary… U Rotate Canvas dijalogu koji se otvori ukucajte broj stepeni u Angle: tekst boksu i odredite pravac rotiranja (CW je pravac kazaljki na satu a CCW suprotan). Kliknite dugme OK i slika će biti zarotirana.Популарни постови