Eyedropper Tool tip


Eyedropper Tool alatka se koristi za uzimanje uzorka boje kao i njihovo balansiranje i uklanjanje dominacije jedne boje (Color cast).
Ne znam da li ste upoznati sa preporukom kako koristiti ovu alatku koja glasi: podesite tačku uzorka na 3 by 3 Average (srednja vrednost).

Postoji dobar razlog za ovakvu preporuku. Kada recimo hoćete da uzmete uzorak boje sa slike na kojoj radite, prvo treba aktivirati Eyedropper Tool iz kutije sa alatkama a zatim kliknuti na boju na slici. Izabrana boja će biti postavljena kao prednja boja u delu alata za rad sa bojama u kutiji sa alatkama.

Evo šta će se desiti ako vam je tačka za uzorak boje podešena na Point Sample (uzorak iz tačke). Kada uvećate sliku dovoljno da mogu da se vide pikseli od kojih je ona sastavljena, videćete da njihova boja varira, odnosno svaki piksel ima drugu varijaciju boje. Pitanje je na koji piksel (tačku) ćete vi kliknuti jer je nemoguće videti sa normalnim nivoom uveličavanja. Zbog toga je i preporuka da prvo podesite uzorak na 3 by 3 Average (3 X 3 srednja vrednost) a zatim koristite ovu alatku. Ovo podešavanje će ostati važeće i kada vršite prilagođavanje boja (i tada se aktivira Eyedropper Tool ali nemate mogućnost promene tačke za uzorak boje).

Google Groups
Udruženje Korisnika Adobe Photoshop
Dajte vašu podršku projektu pridruživanjem grupi

Популарни постови