Trik za zumiranje (uveličavanje) u Photoshop CS5

Zoom Tool možete aktivirati pomoću tastaturske prečice onda kada vam zatreba, ja ću ovde navesti jedan primer kada to može dobro da posluži. Recimo da ste izabrali alatku za balansiranje bele boje i krenuli da kliknete na fotografiji.

Gde je najbolje da kliknete na fotografiji videćete ako je uveličate. Pritisnite Space + Ctrl  na tastaturi i pipeta za balansiranje će se pretvoriti u lupu sa znakom + (plus). Klikćite (držeći Ctrl i Space pritisnute) dok dovoljno ne uveličate.

Kada ste dovoljno uveličali, otpustite Ctrl a držite i dalje Space i na ekranu ćete imati ikonicu stisnute ruke to jest Hand Tool. Kliknite držeći Space pritisnut i pomerajte fotografiju na ekranu.

Kada ste izbalansirali belu boju (navodim kao primer, možete koristiti u bilo kojoj situaciji)  i hoćete da smanjite procenat uveličavanja, pritisnite Space + Alt  i dobićete na ekranu lupu sa znakom – (minus) da možete da smanjite nivo zumiranja. 

Drugi način da smanjite nivo zumiranja je da pritisnete Ctrl + 0 (nula) na tastaturi što će vam dati Fit On Screen prikaz to jest procenat uveličavanja će biti automatski podešen na veličinu vašeg ekrana.

Популарни постови