Trik za promenu garniture slova (font) pomoću tastature u Adobe Photoshop CS5

Kada radite sa tekstom u Adobe Photoshop možete menjati garniture slova pomoću tastature i izabrati garnituru koja vam najviše odgovara za datu sliku.
Prvo treba ispisati tekst, trebate imati aktivnu alatku za tekst (Type Tool) i aktivan sloj (layer) na kome se tekst nalazi.


Navedite kursor na prvo ili poslednje slovo u tekstu kojem hoćete da promenite garnituru slova. Kada ste dovoljno blizu da možete da označite slova, ikonica za tekst alatku će izgubiti tačkasti pravougaoni okvir.


Kliknite i držeći taster miša pritisnut povucite u stranu da obeležite tekst. Obeleženi tekst će dobiti pozadinsku boju.


Kliknite na traku sa opcijama u polje gde je ispisano ime garniture slova da dobije plavu pozadinsku boju.


Ako znate ime garniture slova počnite da kucate na tastaturi: na primer ako hoćete da koristite Verdana garnituru prvo kliknite V, pa zatim E i redom dok se ne pojavi ime garniture koju tražite.


Zatim pritisnite Tab na tastaturi da se prebacite na sledeće polje gde možete menjati pojavljivanje ispisanih slova u kurziv, podebljano ili kurziv-podebljano pomoću strelica na tastaturi. Kada izlistate sve opcije nazad se vraćate suprotnom strelicom (možete koristiti i gore-dole i levo-desno).Pritisnite još jednom Tab na tastaturi da se prebacite u polje za promenu veličine slova. Veličinu slova menjate za jedan piksel pomoću strelica gore-dole a za 10 piksela ako pritisnete Shift i držite u isto vreme dok menjate pomoću strelica na tastaturi.


Da se vratite na garniture slova pritiskajte Shift + Tab na tastaturi što vas vraća za jedno polje nazad. Možete pritisnuti Enter nakon bilo koje promene koju ste napravili da potvrdite i izađete iz trake sa opcijama. Dok menjate garniture slova imate “uživo” uvid kako će to izgledati ako potvrdite, ali i pozadinsku boja koja je znak da je tekst obeležen.


Pritisnite kombinaciju Ctrl i H na tastaturi da uklonite pozadinsku boju i imate najbolji mogući uvid.


Kada ste pronašli garnituru koja vam odgovara, pritisnite Enter da potvrdite.


Ako hoćete precizno da postavite tekst izaberite alatku za pomeranje (Move Tool) i kliknite na sloj sa tekstom a zatim držite Ctrl na tastaturi i kliknite na sloj u odnosu na koji hoćete da poravnate tekst. Tekst možete poravnati pomoću ikonica za distribuciju i poravnanje koje se pojavljuju na traci sa opcijama kada je alatka za pomeranje aktivna.Популарни постови