Trik za definisanje tačnih dimenzija paragraf kontejnera u Adobe Photoshop CS5

Kada radite sa tekstom u Photoshopu možete unapred definisati širinu i visinu kontejnera u kome je smešten tekst. Kada radite sa tekstom imate tri opcije: izaberite Type Tool iz palete sa alatkama ili pritisnite taster T na tastaturi. Kliknete bilo gde na sliku i kucajte tekst koji morate ručno da prelamate.


Da nacrtate kontejner za tekst i kucate unutar kontejnera. Kliknite na sliku i držeći taster miša pritisnut povucite u stranu. Kada ste zadovoljni otpustite taster miša i nacrtali ste kontejner za paragraf tekst.


Kliknite unutar isprekidane linije kojom je obeležen kontejner za tekst i kucajte. Dok kucate unutar kontejnera tekst će se prelamati kada dođe do ivice kontejnera.


Treća opcija je da pritisnete taster Alt dok klikćete na sliku. Pojaviće se Paragraph Text Size dijalog sa dva tekst polja u koja treba da ukucate tačne dimenzije za kontejner u kome će biti smešten tekst.


Dimenzije možete da ukucate u centimetrima ili milimetrima, kada se prebacite na sledeće polje one će biti pretvorene u jedinicu koju ste izabrali u Preferences dijalogu (points je fabrički podešena merna jedinica za slova). Ukucajte meru za visinu i na kraju kliknite na OK dugme.


Biće ubačen kontejner za paragraf tekst koji možete pomerati. Kada je kursor naveden van okvira kontejnera on će se pretvoriti u ikonicu za Move Tool. Kliknite i držeći levu stranu miša pritisnutu povucite u stranu da premestite kontejner.


Zatim kliknite unutar kontejnera i kucajte tekst. Dalje je vaša kreativnost i inspiracija na potezu.PeachPit (Pearson Education)

Популарни постови