Šta je paleta (Palette) u Adobe Photoshop CS5?

Lekcija 5

Šta je paleta?
Paleta je bitna komponenta koja vam pomaže da definišete prirodu alata iz kutije sa alatima. Preko palete možete da podesite prilagođavanje koje ste izvršili ili primenili. Na primer kada napišete nešto pomoću alata za tekst ( Type Tool) možete da povećate razmak između slova, njihovu visinu, boju.. preko Character kartice na paleti. Osim teksta preko palete možete prilagođavati boje, primenjivati stilove i raditi najkompleksnije stvari koje sadrže po nekoliko stotina slojeva (layer).

Potreban Vam je instruktor za Photoshop ili usluge grafičkog dizajna?
Kontaktirajte me ili pozovite 065/64-97-561Fabričko podešavanje palete
Kada prvi put pokrenete Adobe Photoshop CS5 paleta će se pojaviti na desnoj strani ekrana i po fabričkom podešavanju biće prikazane kartice za ESSENTIALS radni prostor (Workspace). Koje su kartice dostupne zavisi od radnog prostora koji je izabran. Neki radni prostori su izlistani u gornjem desnom uglu prozora Photoshopa. Kliknite na ime radnog prostora i broj i raspored kartica na paleti će se promeniti, biće prikazane kartice koje su podesne za izabrani radni prostor.


Smanji/povećaj veličinu prikaza palete
Veličinu prikaza palete možete povećati navodeći kursor mišem na ivicu prostora za paletu, kada se kursor pretvori u dve strelice u suprotnim pravcima kliknite i povucite da proširite prikaz. Na isti način možete i smanjiti.


Da smanjite veličinu prikaza palete na ikonice sa tekstom koji ih opisuje kliknite na dva trougla u vrhu sa desne strane: Expand Panels/Collapse to Icons. Prvim klikom smanjujete a sledećim vraćate na stanje iz koga ste smanjili.


Prikaži/sakrij paletu
Sve dostupne kartice koje su smeštene na paleti su izlistane u Window meniju. Kliknite na njega da se pojavi padajuća lista sa imenima svih kartica. Kliknite na ime kartice i ona će biti vidljiva i dostupna sa ostalim karticama na paleti. Kartice se pojavljuju u grupama tako da ćete dobiti uz izabranu još neku karticu prikazanu.


Da sakrijete karticu kliknite na ikonicu u desnom gornjem uglu da se pojavi lista sa opcijama i izaberite Close. Da sakrijete grupu kartica kliknite na Close Tab Group.


Ako ne radite sa paletom možete je privremeno sakriti da povećate prostor na ekranu. Pritisnite Shift i Tab na tastaturi istovremeno i paleta će biti privremeno sakrivena. Da je ponovo vidite pritisnite još jednom kombinaciju Shift i Tab.


Premeštanje i raspoređivanje kartica
Kartice možete premeštati i menjati im raspored. Kliknite na ime kartice ili njenu ikonicu ako je prikazana kao ikonica na vertikalnoj listi i držeći taster miša pritisnut prevucite je gde hoćete da bude premeštena. Kada se pojavi plavi okvir na ekranu otpustite i kartica će biti prebačena na novu lokaciju. Na isti način možete menjati redosled kartica u grupi.


Sačuvajte raspored palete kao radni prostor
Kada podesite prikaz i raspored palete onako kako vama odgovara, možete sačuvati kao radni prostor koji ćete moći da prikažete na ekranu kad god vam zatreba. Kliknite na dugme sa dve strelice u vrhu prozora i iz padajuće liste izaberite New Workspace… U New Workspace dijalogu koji se otvori ukucajte ime za radni prostor i kliknite na dugme Save da sačuvate na disku.


Da aktivirate i prikažete radni prostor koje ste sačuvali, kliknite na dugme sa  dve strelice u vrhu prozora da se pojavi padajuća lista a zatim na ime radnog prostora. Imaćete paletu prikazanu i raspoređenu onako kako ste je sačuvali.


Za slučaj da vam radni prostor nije više potreban, prvo se prebacite na neki drugi jer ne možete izbrisati onaj koji je aktivan, zatim kliknite na dve strelice koje pokazuju na desno u vrhu prozora i izaberite Delete Workspace.. U dijalogu koji se pojavi kliknite na trougao nasuprot Workspace: i izaberite ime radnog prostora koji hoćete da izbrišete iz  padajuće liste. Na kraju kliknite na dugme Delete da potvrdite promenu.


Resetuj-vrati na podrazumevano paletu
Desiće se situacija da ste prikazali raspored na paleti koji vam više nije potreban. Da  vratite na podrazumevanu vrednost (onako kako ste sačuvali radni prostor ili je fabrički podešen) kliknite desnim klkom na ime radnog prostora koji hoćete da resetujete i izaberite njegovo ime iz liste koja se pojavi.
PeachPit (Pearson Education)


Photoshop tutorials

Популарни постови