Radite sa slikama u režimu punog ekrana (full screen mode) u Adobe Photoshop CS5

Adobe Photoshop CS5 je toliko fleksibilan i moćan program tako da je nemoguće da ne nađete nešto što vam najviše odgovara dok radite sa njim. U Adobe Photoshop CS5 je moguće raditi sa slikama u režimu punog ekrana što vam daje najbolji mogući uvid u podešavanja i promene koje ste napravili. Prvo pokrenite Photoshop i otvorite sliku/fotografiju sa kojom ćete raditi (ili kreirajte novu).

Pritisnite taster F dva puta da uđete u režim punog ekrana.


Ili kliknite na ikonicu Screen Mode da vam prikaže opcije i izaberite Full Screen Mode.


U režimu punog ekrana pritisnite Ctrl i taster 0 (nula) istovremeno da zadate komandu popuni ekran (fit on screen) da biste proširili prikaz slike na maksimalno moguć.


Sve alatke su dostupne kada navedete mišem kursor na levi zid ekrana a palete kada ga navedete na desni zid. Palete sa podešavanjima su dostupne i preko tastaturske prečice Shift + Tab. Možete raditi i koristiti sve komande Photoshopa iako meni programa i traka sa opcijama nisu dostupni u ovom režimu.


Ako ste recimo izabrali da radite sa nekom alatkom i potrebna vam je traka opcija alata da podesite parametre, pritisnite Tab na tastaturi da vam budu prikazane sve opcije podešavanja uključujući traku opcija alata. Podesite parametre i pritisnite Tab da se vratite u režim punog ekrana ili F da se vratite u standardan režim Photoshopa.


U režimu punog ekrana možete pozvati dijaloge filtera preko tastaturskih prečica. Pritisnite kombinaciju tastera za određeni filter i njegov dijalog će se pojaviti na ekranu gde možete podesiti parametre. Ako nemate tastatursku prečicu za filter možete je sami  napraviti.


Kada ste završili možete sačuvati vaš rad preko tastaturskih prečica, ubaciti novu sliku direktno u ovaj režim preko Mini Bridge ili se vratiti u standardan režim pritiskom na taster Esc (ako ste pritiskom na taster Esc prebačeni na Full Screen Mode With Menu Bar režim pritisnite Tab na tastaturi), pritiskom na Tab a zatim na F.


Популарни постови