O bojama u Adobe Photoshop CS5

Lekcija 10

Razumevanje boja
Znajući kako se kreiraju boje i kako su one povezane omogućiće vam da radite efikasnije u Adobe Photoshop. Umesto postizanja efekata slučajno, razumevanjem osnovnih teorija boja počećete da proizvodite konzistentne rezultate.

Primarne boje
Aditivne primarne boje su: crvena (Red), zelena (Green) i plava (Blue) i njihovim mešanjem nastaju sve ostale boje vidljivog spektra kada se sabiraju u različitim kombinacijama. Dodavanje jednakih delova crvene, zelene i plave proizvodi belu boju. Potpuno odsustvo tri primarne boje rezultuje crnom bojom. Računarski monitori1 koriste primarne aditive da stvore boje koje vidite.

Substraktivne primarne boje su pigmenti koji stvaraju spektar boja u različitim kombinacijama. Za razliku od monitora štampači koriste substraktivne primarne ( cyan, magenta, yellow i crni pigment) za proizvodnju boja kroz substraktivno mešanje. Suptraktivno mešanje je mešanje koje se zasniva na mešanju pigmenata.

Točak sa bojama (The color wheel)


Ako ste novi u podešavanju komponenti boja može vam pomoći da imate standardni točak sa bojama kada radite sa balansom boja. Možete koristiti točak sa bojama da predvidite kako će promene na jednoj boji komponenti da utiču na ostale boje i kako promene prevesti između RGB i CMYK modela boja.

Na primer možete da smanjite količinu bilo koje boje povećavanjem količine njoj suprotnoj boji. Boje koje se nalaze nasuprot na točku sa bojama se nazivaju komplementarne boje (complementary colors). Slično tome možete da povećavate i smanjujete boju podešavanjem dve susedne boje na točku ili čak podešavanjem dve boje pored njene suprotne.

 Na CMYK slikama možete da smanjite količinu magenta bilo smanjenjem količine magenta ili povećanjem njoj suprotne (komplementarne) boje koja je zelena (boja na suprotnoj strani točka od magenta).


Na RGB slikama možete smanjiti magenta uklanjanjem crvene i plave ili dodavanjem zelene. Sva ova podešavanja rezultiraju manjim sadržajem magenta boje u ukupnom balansu boja.


1Kod televizora i monitora slike su podeljene na veliki broj malih obojenih tačaka koje imaju mogućnost da ljudskom mozgu saopšte kopletnu sliku. Kod monitora te tačke se nazivaju pikseli (pixel).

Популарни постови