Ne – destruktivno osvetljavanje (Dodge) i zatamnjivanje (Burn) u Photoshop CS5

Kada hoćete da osvetlite ili zatamnite delove fotografije možete koristiti Dodge i Burn alatke koje rade izvanredno u novoj CS5 verziji Photoshopa, međutim ove dve alatke su destruktivne iz razloga jer ne možete sa njima raditi na zasebnom Layeru, morate raditi direktno sa pikselima na fotografiji. Ako se kasnije predomislite nakon dodatnih podešavanja i kreiranja još nekoliko Layera, povratka nema, ako hoćete da promenite to što ste uradili sa Dodge i Burn alatkama jedini način je da se vratite preko History kartice na ta prilagođavanja i promenite ih čime ćete izbrisati sve što ste u međuvremenu uradili. Na sreću postoji tehnika da se sve to izbegne uz postizanje istih rezultata kao i sa Dodge i Burn.
Ovo je fotografija sa Stare Planine i ovo su babini zubi po čemu je i skijaški centar dobio ime. Nebo privlači više pažnje na prvi pogled i treba ga malo zatamniti a osvetliti stene i prostor ispred njih da bi taj deo fotografije došao u centar pažnje.

Prvo što treba uraditi je kreirati novi Layer klikom na ikonicu Create a new layer u dnu LAYERS kartice.

Prvo kliknite na prazan Layer koji ste kreirali da ga aktivirate, sledi Edit – Fill a kada se otvori dijalog Fill izabrati 50% Gray iz Use: padajuće liste.

Ovo će obojiti i Layer i fotografiju sa 50% neutralnom sivom bojom. Izaberite Overlay blending opciju iz liste na vrhu LAYERS kartice i videćete ponovo fotografiju kao što je i bila.

Sada treba izabrati četkicu iz palete sa alatkama sa kojom ćete bojiti i osvetliti/zatamniti delove fotografije.

Sledeći korak je podesiti parametre za četkicu.

Prvo izaberite meku četkicu iz liste koja se pojavljuje kada kliknete na trougao ispred ikonice kutije sa četkicama. Razlog za odabiranje meke četkice je taj što ona pravi meki fini prelaz dok bojite.

Zatim treba podesiti kako će boja koju nanosite četkicom reagovati (blendovati) sa bojom ispod. Kliknite na trougao nasuprot Mode: i izaberite blend model, možete izabrati Normal kao što sam ja u ovom slučaju a možete i Lighten, Screen ili Color Dodge za izbeljivanje odnosno Darken, Multiply ili Color Burn za zatamnjivanje.

Sledeća stavka u podešavanju parametara je providnost ili Opacity. Ovim određujete providnost boje kojom bojite, najbolje je staviti 10-20%, ako nije dovoljno dobro možete više puta preći četkicom mesto koje hoćete da osvetlite/zatamnite, svaki novi prelazak četkice preko istog mesta duplirati efekat.

Sada treba podesiti boju kojom bojite, kada bojite belom bojom osvetljavate te delove a crnom zatamnujete, boja kojom ćete bojiti je ona na vrhu odnosno Foreground color. Ako vam nisu prikazane podrazumevane (crna i bela) boje onda pritisnite taster D na tastaturi, ako vam je bela na vrhu a hoćete da zamenite mesta bojama kliknite na polukružnu strelicu ili taster X na tastaturi. Ja sam ovde podesio crnu na vrhu jer ću prvo da zatamnim nebo.

Uverite se da ste na Layeru koji je popunjen sa 50% Gray i krenite da bojite. Dok bojite nemojte otpustati taster miša da pravite prekide, bojite konstantno ne prekidajući. Ja sam ovde prvo bojio nebo da bi ga zatamnio.

Zatim sam promenio prednju boju (Foreground color) u belu da bih bojio stene i prostor ispred da ih osvetlim.

Ne morate previše voditi računa ako ste izabrali meku četkicu i možete menjati veličinu po potrebi.

Evo poređenja početak – kraj.


Kupite licencu za Photoshop CS5

Koje su prednosti kupovine i registracije originalnih Adobe proizvoda?

Популарни постови