Kako uzeti uzorak boje sa Interneta direktno iz Photoshopa?

Kada pronađete neku boju na Internetu i hoćete da je koristite za neki vaš projekat, uzorak te boje možete uzeti direktno iz Photoshopa dok radite na projektu. Ja ću vam ovde pokazati samo jedan mali deo mogućnosti koje nudi Photoshop.
U ovom slučaju ja sam prvo pronašao boju koja mi se sviđa, ne morate da idete ovim redosledom.

Zatim sam pokrenuo Photoshop i kreirao novi dokumenat. Izabrao sam Type Tool iz palete sa alatkama i upisao Acrobat X. Pogledao sam na LAYERS karticu i uverio se da sam na Layeru sa tekstom. Zatim sam kliknuo na srednje dugme u desnom gornjem uglu da smanjim prozor i vidim otvorenu Internet stranicu sa bojom koja me interesuje.

Prozor je bio isuviše mali i nije se videlo Set the text color polje koje se nalazi na traci sa parametrima za podešavanje teksta. Naveo sam kursor na zid Photoshop prozora i kad se kursor pretvorio u dve strelice u suprotnom pravcu, kliknuo sam i držeći povukao u stranu da proširim prozor.

Zatim sam kliknuo u vrh Photoshop prozora i držeći povukao da premestim prozor u stranu i vidim veći deo Internet stranice.

Sledeći korak je bio klik na pravougaonik Set the text color da se otvori Select text color: dijalog u kome treba da izaberem boju za tekst koji sam napisao.

Kada se otvorio Select text color: dijalog, pritisnuo sam taster Shift i držao dok sam naveo kursor mišem na telo dokumenta u Photoshopu. Držeći Shift taster pritisnut kliknuo sam ne telo dokumenta u Photoshopu i držeći taster miša pritisnut povukao do boje na Internet stranici kojom hoću da obojim tekst.

Kada sam bio iznad boje koja mi je potrebna, otpustio sam taster miša a zatim i Shift na tastaturi.


Tekst je bio obojen bojom koju sam izabrao, da bih to lepo i u punoj veličini video, kliknuo sam još jednom na srednje dugme u gornjem desnom uglu prozora koje je sada Maximize.

Na početku sam napisao da je ovo samo jedan mali deo mogućnosti koje nudi Photoshop, ovde nije kraj ovim sam hteo samo da vam dam ideju. Dalje možete recimo kliknuti na Set foreground color, izabrati boju i sačuvati je u Color Swatches za kasniju upotrebu, možete dodati ivice oko teksta preko Stroke iz fx podešavanja na dnu LAYERS kartice i kada vam se otvori Layer Style dijalog kliknuti u pravougaonik nasuprot Color: i izabrati boju za ivice oko teksta sa Internet stranice.

Kupite licencu za Photoshop CS5

Koje su prednosti kupovine i registracije originalnih Adobe proizvoda?

Популарни постови