Photoshop kako da.. ubacite ai i eps datoteke u Photoshop

Na Internetu ćete naći veliki broj besplatnih ikonica, dugmića za navigaciju na Internet stranicama, sistemskih ikonica i još mnogo toga u .ai i .eps formatu. Možete ih koristiti za svoje projekte u Photoshopu kroz komandu Place…
Prvo trebate imati kreiran Layer u Photoshopu, inače ova komanda neće biti aktivna i dostupna za upotrebu. Idite na FilePlace…

Otvoriće vam se Place prozor u kome trebate da navedete na .eps ili .ai datoteku na vašem kompjuteru. Kliknite na datoteku da je označite a zatim na dugme Place.

Ako je datoteka u .eps formatu i ne vidite ovaj prozor, preskočite ovaj deo. Kada je datoteka u .ai formatu pojaviće se Place PDF prozor (onaj koji kreira ovakvu datoteku mora da je sačuva sa .pdf podešavanjima da bi ona mogla da se ubaci u Photoshop). U ovom prozoru imate opcije da ubacite datoteku (Page radio dugme) ili sliku (Image radio dugme).Imate opciju da izaberete kako će dokumenat biti ubačen, izaberite kriterijumu iz Crop To: padajuće liste. Bounding Box će ubaciti kompletan dokumenat u Photoshop. U Thumbnail Size: padajućoj listi birate veličinu prikaza datoteke u ovom prozoru. Kada ste sve podesili kliknite na dugme OK.

Datoteka će biti ubačena u Photoshop i biće automatski kreiran novi Layer. Oko sadržaja datoteke će stajati okvir (Free Transform opcija) i možete promeniti veličinu pre nego potvrdite ubacivanje preko znaka za potvrdu ili pritiskom na Space taster na tastaturi.

Kada potvrdite novokreirani Layer će se pretvoriti u Smart Object i imaćete ubačenu .ai ili .eps datoteku u Photoshop.

Kupite licencu za Photoshop CS5

Koje su prednosti kupovine i registracije originalnih Adobe proizvoda?

Популарни постови