Kako pravilno rasporediti tonove u Photoshop Camera RAW

Podešavanje boja i tonova nije isto. Podešavanjem boja vi utičete na boje i njihovo pojavljivanje na fotografiji, dok podešavanjem tonova utičete kako će boje biti rasporedjene na različitim delovima fotografije. U podešavanja boja spadaju :
  • White Balance
  • Temperature –Tint
  • Vibrance
  • Saturation
a u podešavanja tonova :
  • Exposure
  • Fill Light
  • Blacks
  • Brightness
Prvo treba podesiti boje a zatim ih rasporediti.
Iako Vibrance i Saturation spadaju u kategoriju podešavanja boja njih treba ostaviti za kasnije jer su velike šanse da će doći do malih promena na bojama tokom njihovog rasporedjivanja i podešavanja kontrasta.
Histogram


Histogram prikazuje kako su boje i tonovi na fotografiji raspoređeni. Treba uvek gledati na krivu histograma jer ona može da vam pomogne da pravilno rasporedite boje na fotografiji. Kao pomoć služe dva indikatora u gornjim uglovima histograma. Kada ovi indikatori promene boju to jest budu bele boje to znači da na fotografiji imate površine sa čistom crnom (desni indikator) ili čistom belom bojom (desni indikator) bez ikakvih detalja. Sve ostale boje koje se pojavljuju na indikatorima su znak da je samo neka od boja dostigla svoj maksimum u napredovanju ka beloj ili crnoj. Da bi na fotografiji imali čistu belu boju sve tri osnovne boje treba da imaju vrednost 255 na svetlosnoj skali: R: 255, G: 255, B: 255. Ako vidite da je indikator crvene boje to znači da samo crvena komponenta bele boje ima vrednost 255.
Prvo treba izbalansirati boje pomoću White Balance Tool alatke a zatim pogledati na fotografiju vizuelno i naravno na krivu histograma. Na ovoj fotografiji kriva se ne proteže sve do desnog zida histograma što je znak da tonovi nisu pravilno raspoređeni. Prvo uvek treba pokušati sa Auto funkcijom koja se nalazi iznad Exposure klizača.

Ako niste zadovoljni rezultatom kao ja u ovom slučaju, treba kliknuti na Default koji je sa desne strane od Auto i vratiti na prethodno stanje. Obavezno kliknite ovu komandu jer kada ste odabrali Auto Exposure to je delovalo i na klizače ispod koji spadaju u grupu podešavanja tonova: Fill Light, Blacks..

Kada radite sa osvetljenjem na fotografiji (Exposure) imate pomoć za pravilno određivanje preko Alt tastera na tastaturi. Pritisnite Alt dok vučete Exposure klizač. Ekran će se pretvoriti u crnu boju, povucite Exposure klizač na desno i pratite šta se dešava sa desnim indikatorom, kada dobije neku drugu boju od crne – prestanite da vučete klizač.

Kada indikator promeni boju trebalo bi da su na fotografiji obeleženi delovi koji su ostali ili su blizu da ostanu bez detalja u vidu crvene boje. Ako ne vidite ovu vrstu vizuelnog upozorenja onda kliknite na indikator da vam bude prikazano, sledećim klikom na indikator ćete isključiti ovu opciju.

Ako ne želite da imate površine na svetlim delovima fotografije (Highlights) koje su bez ili skoro bez ikakvih detalja, onda koristite Recovery klizač da povratite te detalje. Vucite ovaj klizač sve dok vidite crvenu boju upozorenja na fotografiji.


Kupite licencu za Photoshop CS5

Koje su prednosti kupovine i registracije originalnih Adobe proizvoda?

Популарни постови