Export – konvertovanje u JPEG po dimenzijama direktno iz Adobe Bridge

Ovo je još jedna uslužna komanda u Adobe Bridge koja vam omogućava da konvertujete PSD, TIFF, PNG, Ai datoteke u JPEG format bez da otvarate Photoshop ili Illustrator. U principu možete pretvoriti u JPEG sve što ima minijaturni prikaz u Adobe Bridge. Testirao sam .indd, .pdf, .pptx datoteke. Osim konverzije možete navesti i željene dimenzije za JPEG datoteku koja će biti kreirana.

Da krenemo redom. Prvo naravno pokrenite Bridge i kliknite na EXPORT karticu da je proširite i vidite, ne morate ali možete je koristiti kao drugu opciju da prevučete datoteke a zatim ih izvezete.

Kliknite na datoteku desnim klikom (Shift ili Ctrl klik da izaberete više datoteka odjednom) a zatim izaberite Export to > Hard Drive.

desni_klik_export

Drugi način da otvorite Export dijalog u kome trebate izabrati opcije je da kliknete na datoteku i prevučete je na EXPORT kartici. Kada budete tačno iznad Save to Hard Drive pojaviće se znak plus ispod kursora i tada treba otpustiti taster miša.

prevuci_pptx

Prevucite još datoteka a zatim kliknite na strelicu koja pokazuje na ukoso prema gore.

konvertuj_vise_datoteka

Otvoriće se Export dijalog. Prvo navedite gde hoćete da sačuvate JPEG slike koje će biti kreirane na Destination kartici. Export to Original File Location je opcija kada hoćete da novo kreirane slike sačuvate na istoj lokaciji gde se nalazi i original. U tom slučaju uključite opciju Save to Subfolder Named i upišite ime za pod-direktorijum koji će biti kreiran ili iz Padajuće liste Handle Existing Files By izaberite Create Uniqe File Name da nebi original bio zamenjen novom slikom (da sačuvate original i imate i novu JPEG sliku). Ako hoćete da izbrišete original i sačuvate novu sliku na njenom mestu izaberite Overwrite Existing File. Možete izabrati Export to Specific Folder i preko dugmeta Browse navesti gde da Bridge sačuva datoteke.

sacuvaj_u

Na Image Options kartici izaberite iz Image Size and Quality padajuće liste dali nova slika koju će Bridge kreirati treba da bude smanjena (Manual Size) ili da zadrži originalnu veličinu (Don’t Resize). Ako ste izabrali Manual Size navedite u Constrain To Fit tekst polju u koje dimenzije treba da se uklopi slika. Uklapanje slike određuje da duža strana bilo visina ili dužina budu u dimenziji koju ste naveli a ona druga biva automatski podešena na osnovu proporcija originalne slike (datoteke).

Ispod izaberite za Resample Method: Bicubic Sharper ako smanjujete originalnu veličinu.

U Image Quality određujete kvalitet slike koja će biti kreirana. Možete to uraditi ručno upisivanjem broja ili izabrati iz padajuće liste pored. Obično je kvalitet između 8-10 zadovoljavajući za Email i Internet.

Sekcija Metadata služi da uključite podatke o vama, vašem sajtu na kome postavljate slike, upišete adresu i još mnogo mnogo toga. Možete kreirati set podataka iz Tools > Create Metadata Template. Originalne podatke koji sadrže i informacije o aparatu kojim je slikano možete priključiti ili isključiti (Include Original Metadata) a Apply Metadata Template služi za primenu (Name) ili zamenu postojećih (Method) podataka nekim drugim.

U Additional Keywoards sekciji možete upisati dodatne ključne reči koje mogu da pomognu pretraživačima da pronađu vaše slike. Kada upisujete više od jedne ključne reči razdvojite ih zarezom.

opcije_smanjivanja_metadata

Da završite proces i konvertujete i sačuvate slike kliknite na Export dugme. Na kraju možete i sačuvati ovaj set podešavanja i podataka preko dugmeta Save. Ovo će sačuvati podložak sa svim podešavanjima tako da ne morate da prolazite kroz Export dijalog sledeći put.

sacuvaj_podlozak

Kliknite desnim klikom na datoteku (e) i izaberite ime podloška ili prevlačite datoteke na ime podloška na EXPORT kartici. Ako ste prevlačili datoteke morate kliknuti na strelicu koja pokazuje ukoso na gore kao što je prethodno objašnjeno. Sve će biti urađeno za sekundu bez pojavljivanja Export dijaloga.

primeni_podlozak

Популарни постови